Advertise here

همنشین بهار @5760

همنشین بهار hamneshine_bahar@yahoo.com

«ترانه «گفتگو با شادی Разговор со счастьем

  همه جا سرد و ساکت بود که ناگهان شادی از گرد راه رسید و دَر زد.  نمی‌دونم باور کنم یا نه ! سلام... سلام شادی، ای غنچه آزادی، آیا تو واقعاً برای من اومدی؟... این همه سال کجا بودی؟ بارها و بارها بر زمین برف نشست، تو نبودی، بارها و بارها باران پائیزی بارید، تو نبودی. بارها و بارها شب شد و صبح شد، اما ... Continue reading »

طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم

این بحث در مورد طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم (جنگ ایران و عراق) است. جنگ هشت ساله که نزد اعراب با نام‌های «قادسیه صدام» و «جنگ اول خلیج» (حرب الخلیج الأولی) و در ایران با نام‌های «دفاع مقدس» و «جنگ تحمیلی»... شناخته می‌شود.  ...  بیش از یک ربع قرن از آن تراژدی انسانی که یکی از فاجعه‌ها ... Continue reading »

اگر قصه اندوهگینان بر تو خوانم،‌ آسمان و زمین خون گریند

  کارهای زمانه میل به اِدبار دارد. چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی...دنائت مستولی و مروّت متواری ا‌ست... زینهار تا کلام را...نفروشی و روح را به خدمت جسم در نیاوری... اگر گریزی از غلام بودن نیست به تن خود غلام شو که خلقت آخرین پدر ماست اما نه با کلام که خلقت اولین است... ... آدمی شایسته نیست ... Continue reading »

سید محمدرضا سعادتی و وصیت‌نامه‌اش

این بحث در مورد سید محمد رضا سعادتی (سیکو) است که گرچه بیش از سه دهه است تیرباران شده اما هنوز وصیت‌نامه‌‌ای که ساعاتی پیش از اعدام نوشته، محل بحث و جدال ا‌ست. با مرور دستگیری و تیرباران او به شماری از وقایع سال ۵۸ و... هم اشاره خواهم نمود. برای مطالعه مقاله و متن کامل وصیت نامه سعادتی روی لینک (زیر ... Continue reading »

حق فراموش‌شدن Right to be forgotten

آیا حقوق فردی اشخاصی‌ که می‌خواهند فراموش شوند بر حق عموم از آگاهی‌ از گذشته این افراد مقدم است؟ هیچ بعید نیست در آینده ستمگران با سوءاستفاده از «حق فراموش‌شدن» این یا آن واقعه را در حافظه گوگل (و خاطرات منتشر شده موجود در اینترنت) با دوز و کلک دست‌کاری نموده و با .حذف آن خود را پاک و مبرّا جلوه ... Continue reading »

خاطرات خانه زندگان، حس مقدم بر اندیشه و مغز است

  در نیمه قرن نوزدهم قشون روس به ترکمن‌‌ها هجوم آورد و آنان را لت و پار کرد. در قصه‌ها آمده که از ترکمن‌ها سئوال شد چه تعداد از شما را روسها کشتند؟ جواب می‌دهند ۵ نفر. با تعجب می‌پرسند ولی صحبت از چندین و چند هزار است چرا می‌گوئید پنج نفر؟ ترکمنها جواب می‌دهند بله، درست است چندین و چند هزار نفر کشته ... Continue reading »

Hannah Arendt هانا آرنت، تئوریسین شوراها

این بحث در مورد «هانا آرنت» یکی از اصیل‌ترین اندیشمندان زمانه ماست. همو که می‌گفت: «آدمی هیچ‌گاه به اندازه وقتی که عملی انجام نمی‌دهد اهل عمل نیست، و هرگز به اندازه زمانی که با خویشتن به سر می‌برد از تنهایی فاصله نگرفته‌است.» از شما دعوت می‌کنم این بحث را از ویدیو بشنوید. از دقیقه ۳۸ به بعدآقای دکتر ... Continue reading »

Hannah Arendt هانا آرنت، تئوریسین شوراها

این بحث در مورد «هانا آرنت» یکی از اصیل‌ترین اندیشمندان زمانه ماست. همو که می‌گفت: «آدمی هیچ‌گاه به اندازه وقتی که عملی انجام نمی‌دهد اهل عمل نیست، و هرگز به اندازه زمانی که با خویشتن به سر می‌برد از تنهایی فاصله نگرفته‌است.» از شما دعوت می‌کنم این بحث را از ویدیو بشنوید. از دقیقه ۳۸ به بعدآقای دکتر ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last