Advertise here

چرا تجاوز در ایران مثل هند حساسیت عمومی را برنمی‌انگیزد؟

    http://www.radiofarda.com/content/f12_other_voice_india/24822674.html                                                                                                          *   While Indian men are protesting the rape of women, some Iranian men on this website enjoy publishing sexually provoca ... Continue reading »

مفهوم سازی واژه گونه ۱۰

ساخت گونه ها (زنانگی ها و مردانگی ها) و روابط میا ن آ نها . واژه های کلیدی:پراتيک اجتماعی ، فضای تولید مثل ، تاریخچه زندگی افراد ، :پراتيکهای گونه ای ، روابط قدرت ، روابط تولیدی ، وابستگی های عاطفی ، روابط نمادین یا فرهنگ .     فضاهای ساخت گونه   ساختن گونه یک موضوع چند وجهی است، وعملی ست برای بقای ... Continue reading »

Egyptian female activists fight Sharia Law in Stockholm!

 عالیه المهدی وبلاگنویس جنجالی مصری که پیشتر عکسهای برهنه خودش رو در اعتراض به قوانین نابرابر مصر علیه زنان در وبلاگش منتشر کرده بود. حالا در حرکتی نمادین همراه با دو تن از فعالان حقوق زنان در سرمای منهای ۷ درجه در استکلهم لخت شدند و نفرت خودشون رو از حکومت اسلامگرایی محمد مرسی در مصر به نمایش گذاشت ... Continue reading »