Advertise here

Bahram @BahramtheIranian

I only wear my own watch

مشایی برای ثبت نام به وزارت کشور آمد

مشایی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان معاون اول رئیس‌ جمهور در دولت دهم معرفی شد. این انتخاب با مخالفت‌های زیادی از سوی مردم، مراجع تقلید و حتی برخی هواداران احمدی نژاد مواجه گردید و در نهایت، مشایی در این پست نماند و احمدی نژاد ،مشایی را به عنوان رئیس دفتر خود تعیین کرد که تا آذرماه سال ... Continue reading »