Advertise here

مزامیر عشق ١

مزامیر عشق  ١ [ پیش گفتار ]    منظومه ای از کهکشان عشق با کلام عرفانی پیشکش حضورتان می شود ، برگ دیگری از بوستان بی خزان عرفان  وحدت وجودی ....و بر من است که ابتدا هرچند کوتاه ولو  در یک جمله  عرفان  و [ وحدت وجود ] را معنی  کنم  الف - عرفان ، در لغت از ریشه عرف یعنی  شناختن  و  درخود  عرفان به معن ... Continue reading »

ساقی

ساقی by mahmoud seraji     می خوردن من ز غایت مشتاقی است من باده خورم تا نفس از من باقی است من مست می و باده نبودم هرگز مستی من از دیدن روی ساقی است   محمود سراجی ، م.س شاهد   "}">Like · · Unfollow PostFollow Post ... Continue reading »

اول و آخر عشق

 اول و آخر عشق       از محمود سراجی م.س شاهد  ********** ‌ای گل تکوین همه از آن تو جنبش هر ذره‌ به فرمان تو پاک و منزه ز قیاس و خیال فخر و بزرگی و شکوه و جلال آنچه نگنجد بخیالم توئی بر همه اجسام مثالم توئی آتشی افتاده به جان و دلم زینهمه حیرت که شده حاصلم راز محبّت بمن آموختی شعله زدی جان مرا ... Continue reading »

مناجات عاشقآنه

          مناجات عاشقآنه      ای به جهان چون علم افراشته   هسته هستی به جهان کاشته     وصف ترا ای همه تو چون کنم ؟؟؟      باور یک امر دگر گون کنم ؟؟؟     وصف تو از هر هرچه که پرسیده ام      جمله نشان تو در او دیده ام      باده عشق تو بهر لب رسید      روح تو را در دل و جانش دمید      هر چه در او عشق ... Continue reading »