Advertise here

مزامیر عشق ١

مزامیر عشق  ١ [ پیش گفتار ]    منظومه ای از کهکشان عشق با کلام عرفانی پیشکش حضورتان می شود ، برگ دیگری از بوستان بی خزان عرفان  وحدت وجودی ....و بر من است که ابتدا هرچند کوتاه ولو  در یک جمله  عرفان  و [ وحدت وجود ] را معنی  کنم  الف - عرفان ، در لغت از ریشه عرف یعنی  شناختن  و  درخود  عرفان به معنی شناخت خداست از طریق عشق نه عقل... لازم به توضیح ... Continue reading »

ساقی

ساقی by mahmoud seraji     می خوردن من ز غایت مشتاقی است من باده خورم تا نفس از من باقی است من مست می و باده نبودم هرگز مستی من از دیدن روی ساقی است   محمود سراجی ، م.س شاهد   "}">Like · · Unfollow PostFollow Post ... Continue reading »

اول و آخر عشق

 اول و آخر عشق       از محمود سراجی م.س شاهد  ********** ‌ای گل تکوین همه از آن تو جنبش هر ذره‌ به فرمان تو پاک و منزه ز قیاس و خیال فخر و بزرگی و شکوه و جلال آنچه نگنجد بخیالم توئی بر همه اجسام مثالم توئی آتشی افتاده به جان و دلم زینهمه حیرت که شده حاصلم راز محبّت بمن آموختی شعله زدی جان مرا سوختی حکمت گفتن به زبانم زدی قفل تکلم به دهانم زدی ... Continue reading »

لجبازی عاشقانه

لجبازی عاشقانه تقدیم بشما   م.س شاهد     شب سیاه مبدل به یک سحر گردد اگر که زلف تو از صورت تو بر گردد مگر میان تو و نرگس  تو لجبازی است    که هر چه باده بنوشی خمار تر گردد ؟؟؟ چه  نرگسی است که در مستی اش خمار شود ؟؟؟ چنان خمار که از خویش بی خبر گردد چه افتی است خدا را که چون خمار شود خرابی  من بیچاره بیشتر گردد  چه شور و جذبه و بد مستی است در چشمت ... Continue reading »

شب شاهانه

        شب شاهانه      از محمود سراجی      م.س شاهد      من مست خراباتی و دیوانه ام امشب      از هر دو جهان فارغ و بیگانه ام امشب      ای درد کشان خانه خمار بپرسید    گم کرده ره  از میکده تا خانه ام امش             جائی نبریدم  ز در خانه خمار      خاک در این خانه بود خانه ام امشب      با من سخنی جز سخن عشق نگوئید     از هر چه بجز عشق تو بیگانه ام ... Continue reading »

مناجات عاشقآنه

          مناجات عاشقآنه      ای به جهان چون علم افراشته   هسته هستی به جهان کاشته     وصف ترا ای همه تو چون کنم ؟؟؟      باور یک امر دگر گون کنم ؟؟؟     وصف تو از هر هرچه که پرسیده ام      جمله نشان تو در او دیده ام      باده عشق تو بهر لب رسید      روح تو را در دل و جانش دمید      هر چه در او عشق تولی کند      پرتو حسن تو تجلی کند      تا که ز ح ... Continue reading »