Advertise here

وضعيت وخيم اعتصاب غذا کنندگان ليبرتی | Ghoghnoos (Phoenix) : Iranian Movement for a Humanist politics

وضعيت وخيم اعتصاب غذا کنندگان ليبرتی       ۲۱ آبان ۱۳۹۲--------------- در غياب برخورد مسئولانه ی افراد و نيرو های اپوزيسيون مردمی با موضوع اعتصاب غذای تعداد قابل توجهی از ساکنان ليبرتی که با تمهيدات مسعود رجوی، مهدی ابريشمچی، و مريم رجوی به راه افتاده است و سازمان داده شده است، بنا به گزارش های رسيده، وضعيت سلامت تعدادی از اين افراد که از اول سپتام ... ... Continue reading »

چرا سطح مطالبات از روحانی را بايد بالا نگاه داشت و بالاتر برد؟

    چرا سطح مطالبات از روحانی را بايد بالا نگاه داشت و بالاتر برد؟       محمد علی اصفهانی       حسن روحانی بايد بداند ـ و به خوبی هم می داند ـ که کسی عاشق چشم و ابروی او و اسپانسر اصلی او هاشمی رفسنجانی نبود و نيست، و او اگر توانسته است بر مسند «رياست جمهوری ايران» تکيه زند، صرف نظر از اصل کلی و هميشگی محدويت های مرسوم در «انتخابات» زير سايه ی ولا ... Continue reading »

سکوت شما در برابر اعدام ها فقط جنايت نيست، حماقت هم هست

      سکوت شما در برابر اعدام ها فقط جنايت نيست، حماقت هم هست           محمد علی اصفهانی       گرچه ساده ترين پاسخ را به چرايی اعدام دو تن از فرزندان خلق کرد، و ۱۶ تن از اسيران بلوچ، می توان در ذات و طبيعت ستمگر و جنايتکار نظام ولايت و خلافت يافت،  اما بهتر است که اين قضيه را ـ به طور اخص ـ علاوه بر آن، در محور های زير هم مورد توجه قرار دهيم:  ۱ ... Continue reading »

تا دير نشده بايد خاک ايران را به توبره بکشيم

       تا دير نشده بايد خاک ايران را به توبره بکشيم    اگر فوراً نجنبيم ديگر بهانه يی نخواهيم داشت          محمد علی اصفهانی       با به روی کار آمدن حسن روحانی، که همراز و همدست رفسنجانی است، و تا حدودی هم نقش «محلل» را بازی می کند، جبهه ی متحد يا نامتحدی از پليد ترين موجوداتی که می توان در ايران و خارج ايران، و در پوزيسيون و اپوزيسيون يافت، نه ... Continue reading »

پايانی تلخ که نبايد سرآغازی تلخ تر باشد ـ در حاشيه ی فاجعه ی اخير در اشرف

           پايانی تلخ که نبايد سرآغازی تلخ تر باشد      (در حاشيه ی فاجعه ی اخير در اشرف)          محمد علی اصفهانی      سرانجام، در آخرين ساعات چهارشنبه ۲۰ شهريور، پادگان اشرف پس از آن که شاهد آخرين و فجيع ترين قتل عام خود بود کاملاً تخليه شد.  پايانی تلخ بر يکی از سه شرط تعليق شده به محالی که رهبر مجاهدين، به منظور ممانعت از خروج نفرات خود از ... Continue reading »

يک نفر به اين ها بگويد که اين کار ها بد است!

  يک نفر به اين ها بگويد که اين کار ها بد است  (از جلسه ی استماع کنگره، تا بيانيه ی رياض اسعد، فرمانده ارتش آزاد سوريه، و پيش و پس آن)      محمد علی اصفهانی     يک  ـــــــــــــــــــــــــ  «در شرايطی هستيم که بعضی ملاحظات غير ضروری در رعايت چپ و راست قضايا، چيزی به جز خيانت به خلق نخواهد بود.  خلقی که عده يی دست به يکی کرده اند تا به روزگار ... Continue reading »

تد پو: سازمان مجاهدين خلق، فعالانه با سازمان های اطلاعاتی آمريکا کار می کند

  قاضی تد پو، حامی تراز اول مجاهدين در آمريکا:سازمان مجاهدين خلق، فعالانه با سازمان های اطلاعاتی آمريکا کار می کند     محمد علی اصفهانی   قاضی«تد پو»، نماينده ی جمهوری خواه کنگره ی آمريکا از تکزاس، يکی از سرشناس ترين و فعال ترين «حاميان» مجاهدين و شورای مقاومت تحت انقیاد مجاهدين است.  او در صفحات رسمی خود در سايت نمايندگان آمريکا، در باب شايستگی و ... Continue reading »

شاملو شاعر انسانگرا؛ انسان سياسی

  شاملو شاعر انسانگرا؛ انسان سياسی     محمد علی اصفهانی    متن سخنرانی ـ پاريس ـ ۱۳۷۹   اشاره  -------   در روز اعلام خبر مرگ شاملو، در تابستان ۱۳۷۹ «دکتر هزارخانی» از من خواست تا در جلسه يى که سه ـ چهار روز بعد در پاريس تشکيل می شد، در باره ی شاملو و شعر او صحبت کنم.  اين جلسه را «شوراى ملّى مقاومت» تشکيل مى داد که من، گرچه هنوز عضو آن بودم (و ... Continue reading »

با آن هميشه گاهی ناپيدا

    با آن هميشه گاهی ناپيدا         محمد علی اصفهانی     غافلگيرم کردی. دلتنگ، مثل کودکانه های خود بودم. تاريک. که غافلگيرم کردی. از همان بالا. - آدم حق دارد که غافلگير شود.   واضح و سبک می رفتی. روشن. گفتم: ـ هستی پس؟ خنديدی. بی هيچ کلامی.   شکل های بی انقطاع، بر سؤال های طبيعی تحميل می شوند؛ و سؤال های طبيعی در پاسخ های به هم آميخته، تحلي ... Continue reading »

با آمدن روحانی، چه کسانی از رفع تنش ميان ايران و جهان به وحشت افتاده اند؟ (ضروری بود که اسراييل، ايران را همين ديروز بمباران کند!)...

  ضروری بود که اسراييل، ايران را همين ديروز بمباران کند!       (با آمدن روحانی، چه کسانی از رفع تنش ميان ايران و جهان به وحشت افتاده اند؟ )       محمد علی اصفهانی       داشتم چيزی می نوشتم در بررسی پيش درآمد ها و پی آمد های برنده شدن حسن روحانی در «انتخابات»، و آنچه ـ به اعتقاد من ـ نيرو های اصيل اپوزيسيون که از «پيروزی» با رنگ و طعم بنفش، خوش خوش ... Continue reading »

 1  2  3