Advertise here

ای نازنین من......

ای نازنین من...... این، برای توست  بعد از این همه سال، هنوز این شکسته دل،  باز هم سرای توست تو، خدای دلم وینهمه راز سر به مهر اینجا تا ابد در انتظار توست شور و شرّ جوانی‌ ز سر برفت کنون ولیک این چشم خسته هنوز در پی‌ رد پای توست ای نور دیده‌ا‌م چه شود اگر شبی میهمان من شوی و گویی این سزای توست بعد از ... Continue reading »