Advertise here
Follow

aban-9 @aban9

The best criterion to judge people, dead or alive, is to read their works, not their CV.

Withheld

سگان با شرف

  سگان با شرف   هفتهء گذشته در «بوانس آیروس» آرژانتین، دخترکی 12 ساله بدور از خانه و باقتضای سن، لی لی کنان، به این سو و آن سو می رفت که جوانی دست او را گرفت و کشان کشان دخترک را به بیغوله ای برد. دخترک فریاد ها کشید، اما کسی صدایش را نشنید مگر چند سگ غیر خانگی. آنان بتاخت خود را به محل حادثه رسانیدند و بی درنگ به جوانک مهاجم حمله ور شدند و دخترک د ... Continue reading »

کذب یکذب تکذیب

مورخهء شانزده خرداد 92. یکی از افراد پلیس راه ناحیهء «آپلند» پنسیلوانیا در محلی سوای منطقهء استحفاظی خود، با اتومبیل دولتی در حرکت بود که در خیابانی مقابل خانه ای زنی را دید که اتومبیل خود را دوبله پارک کرده و مشغول پایین گذاشتن بار می باشد. مأمور آژیر خود را بصدا در آورد و شروع کرد به هتاکی و تهدید. در این هنگام خانم واقف بحق و حقوق خود از او طلب ... Continue reading »

People Get What They Deserve

Have you ever heard of a hybrid political system composed of one or more technically opposites? Take, for instance, the United Kingdom which is comprised of four nations: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Northern Ireland is a devolved government. In other word, it is being granted a home rule. First, the overall ruler was called the ... Continue reading »

حنا و خضاب جمالی

  مورخهء هشتم خرداد 92. مردی سی و چند ساله در نیویورک  موی سر خود را بطول 70 سانتیمتر بقیمت 600 دلار بحراج گذاشته. مردک مدعی است که موی مورد مبایعه از بدو تولد تاکنون هرگز پیرایش نشده و رنگ و حنا و خضاب نزده و حتی مبادرت به فر «پرمنان» هم ننموده است و بقول خودش بکر بکر است. حاشیه: 600 دلاری که نرخ هشته، والله، از سرش هم زیاده، چنکه توی این سی سال ف ... Continue reading »

حنا و خضاب جمالی

خضاب جمالی مورخهء هشتم خرداد 92. مردی سی و چند ساله در نیویورک موی سر خود را بطول 70 سانتیمتر بقیمت 600 دلار بحراج گذاشته. مردک مدعی است که موی مورد مبایعه از بدو تولد تاکنون هرگز پیرایش نشده و رنگ و حنا و خضاب نزده و حتی مبادرت به فر «پرمنان» هم ننموده است و بقول خودش بکر بکر است. حاشیه: 600 دلاری که نرخ هشته، والله، از سرش هم زیاده، چنکه توی این ... Continue reading »

اتا و متا و اینا و مینا

                                                                                                                                                               ا   دهم ماه «مه» جاریه در مطبوعات ینگه دنیا، فی کانتی «ساکارامنتو» از توابع کالیفرنیا چنین آمده است: بانویی 31 ساله بنام «اتا لوپز» با تمهیدات قبلی و مبادرت به کمین در مسیر زندان شهر، راه را ... Continue reading »

Oh! Calcutta

 Farce, by definition, is a standard theatrical comedy. Sadly enough, some criminal agents, for more than three decades, have devised a sickening strain of farce which boggles the mind. This 21st century strain combines the rough boisterous comedy with human suffering in a disgusting manner.   In farce, everything is exaggerated, including the plo ... Continue reading »

گل بی نام ونشان

         پس از چند روز اقامت در دره ای بهشت آسا، رخت سفر بر بستم وصبحی با اتوبوس، روی صندلی پشت سرراننده، عازم تهران شدم. چون شماری از مسافران درمسیرسوارمیشدند، به همین جهت تعدادی صندلی و منجمله صندلی مجاورمن خالی بود. همین امرباعث دلهره واضطراب شد: دلهره ای توآم با  فرضیاتی گوناگون. البته که در این مسیر وبا اتوبوس انتظار نداشتم که نیکول کیدمن کنا ... Continue reading »

گلیم کارت نخواسیم

مردی در نوهمشایر امریکا متهم است به اینکه جنسی را از فروشگاه «دری» دزدیده است اما مردک میگوید: . بله. موگوفتوم. حالا، حونوم که براتان بگه، آمدن و یاخان ما را چوسبیدن که ما دزیم. ای بی انصاف، اگه مو دزوم اون 500 هزار دلاری که برییه سرمایه گذاری دادوم چیه. ما یگ عمری توی ولات خودمان بین خدا و مردم محتاج واسظه میشدیم. از ما حرکت از خدا برکت. شورک. ما ... Continue reading »

ما موندیم و ایی خره

طبق گزارش «آسو شی یتد پرس» اسب یکی از مآمورین کلانتری سوار نیویورک، بهنگام گشت زنی در این شهر که ساختمان هایش سر بر فلک می سایند، از اسب فرو افتاد اما اسب راه اصطبل را پیش گرفت و بعد از عبور از هشت خیابان خود را بتاخت به اصطبل و آخور مربوطه رسانید. حاشیه: خدا نا صد کرور شورک که ایی عسم بوده. چنکه عسم هرچی بدباشه ازخر بیتره. الهی که هیچ تنابنده ای گ ... Continue reading »

 1  2  3  4  5  6  7