Advertise here
Follow

امیراسعد انزانی AmirAssadAnzani @anzani

writer, graphic designer and filmmaker

Ankara

خداحافظ یارانه

از جمله خدمات حسن روحانی به مردم ایران حذف  داوطلبانه !!! یارانه نقدی 15 دلاری !! افراد پر درآمد !! بود که در این زمینه روی احمدی نژاد را سفید کرد.آینده چهره واقعی روحانی را مانند روسای قبلی به مردم فریب خورده نشان خواهد داد زیرا تا خامنه ای بر سر کار است همین آش است و همسن کاسه ... Continue reading »

دختربچه هاي جان باخته و سوختۀ ما، دختران زيباي فرداي ايران ما بودند

با وجود آنکه دولت احمدي نژاد مسئول کشته شدن و سوختگي شديد تعداد زِيادي از دختر بچه ها در جاده ها و مدارس است اما به دليل حمايت خامنه اي ديکتاتور از دولت احمدي نژاد، هيچکس امکان و جرات اعتراض ندارد. اين ويديو ضمن اعتراض نشان می دهد که این دختر بچه ها چگونه می توانستند در آينده دختران زيبايي باشند ... Continue reading »

نسل کاملا سوخته و گناهکاران

اين ويديو نشان مي دهد که ايران توسط احمدي نژاد و خامنه اي طوري غارت شده که ديگر چيزي براي مردم عادي و بخصوص نسل جوان باقي نمانده است و در عين حال مردم فقير بايد تحريم هاي غرب را که ناشي از اعمال خامنه اي است را هم تحمل کنند ... Continue reading »

دختر بچه های رقصندۀ ایران 1393 - 2014 Iranian's dancers baby girls

این ویدیوی بی نظیر مستند نشان می دهد که رقص چگونه علیرغم ممنوعیت آن در جمهوری اسلامی از کودکی و مخفیانه در ایران جریان دارد و دختر بچه های ایرانی در آن مهارت هم دارند ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last