Advertise here

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

گیرنده ی پیام / دانشجو

من خودم دانم چه گویم با خدا دانشجو ای رژیم قتل و بیداد و فریب دولتِ نالایقان ِ نا نجیب ای که بردی آبروی کشورم جان ستاندی از جوانان در برم دیگر اکنون سرنگونت می کنم زود از این کشور برونت می کنم من نمی خواهم ولی یا رهبری زورگویی، مستبدی، سروری از حکومت، دین خود سازم جدا دین هرکس، بین او هست و خدا کس ... Continue reading »

مهرِ ایران / دانشجو

    رژیم و حکومتی که فرمانبر و خدمتگزارمردم نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران +++  عشق وطن زجان و دل من نمی رود دانشجو عشقِ وطن ز جان ودلِ من نمی رود     +++   ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمیرود                                                                   خواندم هزار قصه شیرین به کودکی      +++  ... Continue reading »

دادگستری شیخ / دانشجو

  رژیم و دولتی که فرمانبر و خدمتگزار مردم نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران   داد گستری شیخ مهره ی تازه وزیرش قاتل ست شمر خلخالی به نزدش عادل ست با چنین کابینه و پیشینه ای انتظارِ خوش خیالان باطل ست دانشجو   کابینه ای که نکوست از وزیر دادگستریش پیداست https://khodnevis.org/cartoon/52171#.UhAvVNK2Ou ... Continue reading »

سال توفانی / دانشجو

  سالِ توفانی ازمکرِتوخونین دلم ای شیخ وخموشم  ++  ظاهرمنگر، بَحرِپُرازجوش وخروشم آن روزکه بنیاد تورا بَرکنم ازجای ++ نامَردُمیت را به خودت باز فروشم دانشجو هررژیم و حکومتی که فرمانبر و خدمتگزارِملت نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران پیوندهای زیررا مشاهده فرمایید Massacre of 88 in Iran http://irania ... Continue reading »

حکومت و دولت خدمتگزار / دانشجو

  در همه جا حکومت و دولت خدمتگزار و فرمانبر ملت است. جمهوری اسلامی برعکس نه تنها در خدمت مردم ایران نیست بلکه با ابزار دین، زندان، شکنجه، و کشتار ملت را به فرمانبری وامی دارد. روش این رژیم غیر انسانی و ضد بشری است.   چنین رژیم غیر انسانی یا باید کنار رود یا سرنگون شود.       ما حکومت و دولتی می خوا ... Continue reading »

شیخ وسراب/ دانشجو

  برای آنها که به آمدن روحانی دلبسته اند شیخ و سراب زشیخان مجو مرد پُربار وبر که ملا ندارد بجز غم ثمر مگرآب و برقت شده رایگان!؟ که خواهی ازاین شیخ چیز دگر   ویژگی های آخوند /دانشجو روز تو سیه نموده آخوند   /////   عمر تو تبه نموده آخوند او بی هنرو ریا کارست  /////   پس رفته  و پس گراست آخوند  کهنه ... Continue reading »

فراموشی و تکرارتاریخ/ دانشجو

          کار و قول شیخ پیشین پوچ بود /  دانشجو گفت آخوندی که ما نان آوریم           +++  برق و خانه مفت و ارزان آوریم کوی و برزن را چراغان می کنیم      +++  مهر و آزادی فراوان می کنیم گرگ را همسایه با بز می کنیم          +++  دشت را پر از گل رز می کنیم جسم و روح جملگی پَر می دهیم       +++  هرچه خ ... Continue reading »

خیز تا ایران بماند جاودان/ دانشجو

        خیز تا ایران بماند جاودان / دانشجو   ای جوانان ما جهالت کرده ایم   بر شما و خود خیانت کرده ایم   کشور خود را به ملا داده ایم  سفلگان را کار والا داده ایم   ما گمان کردیم مردان خدا صادقند و عادلند و با حیا   مکر و ظلم و حلقه های دارشان کرده ثابت فکرشان، کردارشان   بعضِ آنها جبرئیلان گشته ا ... Continue reading »

خرد و خیزش / دانشجو

    خرد و خیزش / دانشجو چگونه ملتی با دانش و شاد           به دام شیخکی بی مایه افتاد؟ چگونه مردمی آگاه و باهوش         نهاده رسمِ تازی برسر و دوش؟ چرا تاریخ خود از یاد برده؟          چرا برروضه خوانها سرسپرده؟ چرا گردیده ملت مات و مدهوش؟    به نوکرهای تازی می کند گوش چرا آخوندکی شد شمع راهش       ... Continue reading »

تنها روحانی شایسته

       تنها روحانی  شایسته ی توجه ایرانیان، سرباز غیور، دلسوز و وطن پرست سرلشکر خلبان مهدی روحانی از گروه نظامی سیاسی عقاب ایران می باشد دوباره فریب رژیم عقب مانده، ناتوان و بیگانه پرست آخوندی نخورید آنها به صف شما نیاز دارند نه به رایتان http://www.‎eagleofiran.‎com/faq.‎html دانشجو      فکرما گر ... Continue reading »

 1  2  3  4  5  6