Advertise here

dohelzen @dohelzen

منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

Iran-Pasargad is not a masonry from Hakhamaneshi architects

نسخه کامل دو مستند تختگاه هیچ کس و مجعولات مجلل-ناصر پورپیرار   لازم به ذکر است مصاحبه و مونتاژ کننده فیلم درابتدا از فیلم‌های تبلیغاتی دروغین که در زمان شاه( و زمان جمهوری اسلامی درکتب درسی‌) برای فریب مردم به باور تاریخ ایرانی‌‌ها استفاده می‌شده را اول فیلم نشان میدهد که دامنه وسیع دروغ  و جعلیات ... Continue reading »

هوشمند عقیلی، 4 آهنگ و 77 سال صدا ! در اجرای زنده بی بی سی فارسی ( بلوربنفش)

هوشمند عقیلی از نامهای بزرگ موسیقی بزمی، اصیل و روز ایران است. خواننده ای است که از رادیو تلویزیون ملی ایران شروع کرد و در این اجرای زنده در بی بی سی دستچینی از 136 ترانه خود را با گروه سازهای زهی و اکوستیک اجرا میکند( دریا ، فردا تو می آیی، بردی از یادم و خالق عالم). در این برنامه با شخصیت شاد و غی ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last