Advertise here

Latest Blogs

Sort content:

مینای تکرار

آرام نشسته ام در کنار جوی ذلال آب می رود زندگی ام، می بینم عکس خود را نیز در آن   با خودم می گویم پیر فرسوده ای میهمانت شده است تعارفی کن شاید گوشه ای از غم هجران تو را مرحم بشود به خودم می خندم، او نیز   سنگی را بر میدارم تا برانم پیر مزاحم را با آن   مینایی از تکرار نقش در نقش به هم می بندد صورتم ... Continue reading »

تاریخ ایران (خلیج فارس و شط العرب) به زبان دکتر جلال ناصری

برای اعضایی که به تاریخ ایران و خایج فارس و نام شط العرب علاقه دارند.  بعنوان یک ایرانی و مدافع نام خلیج فارس این نوشتار دکتر جلال ناصری را قبول دارم هر چند که چند منبع جنبه علمی نداشته و نقش سرلشگر جم از زبان خود ایشان بیان شده است.) پاینده ایران و نام خلیج فارس       ... Continue reading »

پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ

به جای آی‌پاد، از کامپیوتر معمولی بشنوید.   این بحث به توافق هیتلر ـ استالین یا «پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ»   Molotov–Ribbentrop Pact / Договор о ненападении  می‌پردازد که ۲۳ آگوست سال ۱۹۳۹ بین آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد... پیمان مزبور را وزیر امور خارجه‌ آلمان نازی (یوآخیم فون ریبن‌ت ... Continue reading »