Advertise here
farhangpooya farhangpooya posted a comment:

ننگ بر داعشی سرگندی

اين رهبر ديوانه، بردار زد ريحانه
رفتار او ضد زن، كردار او خصمانه
با اين قوانين شر(ع)، قانون ضد بشر
رفتار او با زنان، رفتار چون حيوانه
او از زنان چه خواهد، از مادران چه خواهد
كاين گونه رفتار او، رفتار ظالمانه
ديدى كه او چه ها كرد با دختران در بند
با دختر عزيزم، با دخترم ترانه
قاضى قضات شرعش، يك فرد جانى باشد
جانى لار باشد، چون رهبرش ديوانه
بر خيز اى هموطن، اين مايه ننگ ما
جاروب كن اين اشرار، جاروب كن اين خانه Read more

on جلال سربندی اجرا کنندۀ حکم قصاص ریحانه جباری در آلمان دستگیر شد 0 0

Aliof Ali Rezaabady posted a comment:

While execution of a woman is tragic, execution of Ryahaneh is heinous for more reason than just taking the life of an innocent.

It is my firm believe that Reyhaneh execution was used to defuse the public cry against the regime and its criminal thugs who had been caught with their pants down, throwing acid on Iranian women, to cure their Sexually Oppressed mental disorder.

Reyahaneh's tragic death is another line of blood to irrigate the tree of freedom. Another bloody step closer to end this barbaric regime's blood thirsty life. Read more

on Reyhaneh Jabbari executed: Iran hangs woman for murder of her alleged attempted rapist - Middle East - World 0 0

amirparvizforsecularmonarchy amirparvizforsecularmonarchy replied to comment:

What is your alternative that is or has been better? That is Of, by and for Iranians. With out the Pahlavi's where would Iran be, you'd be no better off than an Iraqi or an Afghan and not even online. They were a god send and it was Iranians which were so screwed up and backwards from Qajar era that they betrayed some of the most selfless Patriots the Pahlavi's embodied. Iran was worse than every neighbouring country before them. Surely that deserves something from a far deeper place than you can comprehend. Enjoy this memory of genuine accomplishment before it was disbanded by the west with the IRI, https://www.youtube.com/watch?v=iUGRjr-VCxQ
At least the previous generationd proved what Iranians were capable of with Good Leadership. Even though as you know Iranians acted like selfish ungrateful Idiots in 1979 based on Brain washing and untrue beleifs on cue from the Military Industrial Media Complex of "Democratic Systems" for "Human Rights" Areh Jooneh Amashoon. He was As big a Dictator as a lamb or winnie the pooh. The Idiots we had and have. Read more

on Breathtaking photos of Elizabeth Taylor’s 1976 trip to Iran 0 0

farhangpooya farhangpooya posted a comment:

به به و چه چه کردن و حتی ستایش از چنین از خود گذشتگی و انتقاد از این داعشیان وحشی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. دغدغه ما ایرانیان خارج از کشور باید این باشد که ما چگونه از طریق تعقل جمعی از این زنان شجاع دفاع کنیم. جای بسی تابسف می باشد که امروز ابتکار عمل و رهبری مبارزات علیه رژیم را کسانی به عهده دارند که داعش را بوجود آورده اند. امروز لابی اسرائیل و شیوخ عرب با سرمایه گذاری های هنگفت در چند کانال تلویزیونی بسیار قدرتمند و اختصاص دادن بودجه در راه اندازی کمپین های مختلف در صددند تا جنبش مبارزاتی مردم ایران را همانند سوریه و عراق به بیراهه بکشند. من به همه هموطنان عزیز توصیه می کنم که هوشیارانه عمل کنند و به هیچ سازمان و تشکلی که از بالا کنترل می شود بهایی ندهند.هرکس بنام ایرانی سازمان یا تشکلی می زند در درجه اول موظف است که در شور و با رای مستقیم اعضای تشکل خود مسائل را به پی ببرد. تمام مشکل جامعه ما در خودکامگی رهبران تشکلات سیاسی ماست. و این ما هستیم که با عدم دخالت خود به این خود کامگی ها دامن می زنیم. یادمان باشد که خودکامگی از خصایص ذاتی انسان هاست. استالین فرد بسیار از جانگذشته و مبارزی بود. عدم کنترل او را به بزرگترین مستبدتاریخ تبدیل کرد. در کشور خودمان رجوی ها و نگهدارها جوانان بسیار پر شور و از جان گذشته ای بودند. هر گونه ایرادی را که در این دو شخصیت ببینیم, مسئولیت آن در درجه اول به خود ما بر میگردد. خامنه ای همیشه در محافل خویی, اخوان و احمد زاده ها پرسه می زد. ما باندانم کاری های خود این افراد پر شور و از جانگذشته را به موجودات مالیخولیایی تبدیل کردیم. و یادمان باشد که اینها مبارزان از جانگذشته و مستقل بودند. اما امروز ما همه تخم مرغ های خود را در سبدی گذاشته و آنرا به کسانی سپرده ایم که نه تنها مورد اعتماد نیستند بلکه معلوم نیست از کجا دستور می گیرند. ما امروز فعالین سیاسی را در دور و بر خود می بینیم که بدون هیچ شغل و حرفه ای هر ماه بدور دنیا سفر می کنند و مرتب در این یا آن کنفرانس شرکت می کنند.ازکلیه امکانات تبلیغی برخوردارند و بورشورهای کاغذ روغنی رنگی خود از حکومت کارگری, شورایی و سوسیالیستی سخن می گویند.در نظر داشته باشید خامنه ای, رجوی و نگهدار از خود گذشته و مستقل بدون دخالت ما چنین سرانجامی داشتند. حال تصور کنید افراد خودکامه, حقه باز و وابسته به ارتجاعی ترین لابی های قدرتمند مال و تبلیغی چه به ارمغان می آورند.
دوستان عزیز و مهربان تشکل تشکل تشکل و کنترل کنترل کنترل چاره این مشکلات می باشد.
ما با ایجاد تشکل دموکراتیک می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم, از بوجود آمدن جریاتات جهنمی داعش وابسته به کشور های بغایت ارتجاعی منطقه جلو گیری کنیم و برای جلب حمایت از این مبارزان پرشور و از جانگذشته به نمایندگی و بنام مردم ایران با نهادهای حقوق بشرو سازمانها و دولت ها رایزنی کنیم.
ما می توانیم از همین سایت برای پیشبرد اهداف انسانی خود اقدام کنیم.
مقاله های تحلیلی, تفسیری و انتقادی به خودی خود مشکلی را حل نمی کند.
ما باید به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که چگونه از چنین مبارزانی حمایت کنیم. Read more

on سخنان حماسی و منطقی و شجاعانه ی نرگس محمدی بر مزار ستار بهشتی در دومین سالروز شهادت ستار 0 0

Aliof Ali Rezaabady replied to comment:

Anonymous Observer:

Thank you hamsangar for your support.

Little people tend to think little without considering the consequences of their actions, as if another day in paradise. You don't betray a nation and get away with it. People will always remember.

That Idian pig agent of British government is not done because he is dead or as he would want us to believe, in paradise.

Being in service of such moron as Khomaini and the ones after him is only an indication of how extremely shallow and ignorant of history one can be. Read more

on Iran already won nuke talks with P5+1, Rouhani says 0 0

Aliof Ali Rezaabady replied to comment:

You can't give away something you done't have hamshahri, that is credibility.

I wasn't trying to send you a note of commission when I pointed out your fake email. I tried to debunk your lies by sending you a video regarding Iranian made Jet Fighter.

You Tube rejected your address. That was good enough for me since I have identified you as a cyber agent for IR of Hell.

Whether you are relevant or not, is something for Iranian masses to decide, once the dust has settled and treasonous individuals brought before people, in shackle and shame.

History's final count down has begun.

Read more

on Iran already won nuke talks with P5+1, Rouhani says 0 0

Bavafa Bavafa posted a comment:

"ولی‌ تسلیت میگویم و این تسلیت اول به خودمان است"

so correctly said

Hardly can add any more than others have already expressed about the bravery of this lady and others who show far more guts than most men around.

Hats off to Lady Sotoodeh that despite years of terror and imprisonment, she is always present when there is a case for outrage and show of resistance.

RIP to Satar, and wish his mom the best and hope Satar memory will sooth her pain.

Mehrdad Read more

on سخنان حماسی و منطقی و شجاعانه ی نرگس محمدی بر مزار ستار بهشتی در دومین سالروز شهادت ستار 1 0

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last