Advertise here
HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol posted a comment:

اتفاقاً نتیجه ای که ما از تاریخ ۳۸ سال اخیر ایران می گیریم درست مخالف و کاملا"متضاد با جمعبندی نویسندهء محترم این مقال می باشد.

بدین معنا که:

۱) پوپولیسم و "مردم پرستی" کورکورانه وساده انگارانه دقیقا آن خطای عظیم نظری بود که جنبش ضد سلطنتی را به دام ملایان انداخت.

۲) اینکه بخشی از مردم و یا حتا اکثریت مردم به کدام سو حرکت می کنند به هیچ وجه محک و معیار در تعیین ماهیت حرکتهای اجتماعی نمی باشد. بلکه سنجش ما بر اساس ارزشها, روش ها و چشم اندازهای مطرحه در این جنبشها است. و بر اساس چشم اندازها, روش ها و ارزش های مطرحه در این مضحکهء به اصطلاح "انتخابات" چنین حرکتی از بیخ و بن ارتجاعی, عقب گرا و متحجر است.

۳) هگل هم بسیار غلط کرد ومقدار متنابهی شکر خورد اگر که گفته می شود و یا باید در یک انتخابات فرمایشیِ از بیخ و بن ارتجاعی شرکت کرد و یا می شود با اتکا به فلسفه اش به چنین نتیجه گیری مضحک و مسخره ای رسید. Read more

on مدخلى بر ضرورت شركت درانتخابات خبرگان و مجلس 0 0

GholamRezaAhangar Gholam-Reza Ahangar Mahale replied to comment:

Let the people read my articles and then read your rambling idiotic comments, and we can see who is the real moron.

You should just stop writing comments rather than insulting people when you are given a point you can not refute. Ive gotten enough emails by people telling me that you are not worth anybody's time, but I keep doing it because I love showing Iranians how much of a failure your generation of IRI apoligists really are. Pissed off exiles who are mad at the world and trying to defend their "Legacy" of 1979 by lashing out at young people like myself who are looking up to the Pre-revolutionary days because it conflicts to the justifications of this revolution you keep jacking off to. Your generation brought us to this nation to this misery, and you do nothing except insult us and blame the CIA.

BTW, 5000 People for this article Alone, Over 25,000 For The Oveissi and Habibollahi articles, and over 50 Interview subjects would beg to differ that I am not worth their time.

Dumbass.... Read more

on The Last Lions - The Final Chapter - General Amir Hossein Rabii 2 0

P.Galenous P_J. replied to comment:

Although Shahollahi/Hezbollah's are not known to be mental giants in any possible way and are the dumbest and most parasitic characters even in the US...you must, with your knowledge of history, have even broken that record using the doctrine of diatribe nonsense that only another lamed brain Shahollahi/Hezbollah would accept and agree with.

You forgot to mention the number of people that are enamored by the treasonous Pahlavi's??? Forgetting that even this stooge's masters, i.e. the American and the British, are running away from this insidious tramp and his trampy followers.

You made no sense on the last paragraph...was wondering, what one has to do with the other, except to a Shahollahi/Hezbollah...

Furthermore, you are not worth mine or anybody else's time!!! Read more

on The Last Lions - The Final Chapter - General Amir Hossein Rabii 0 0

KargarIrani Kargar Irani posted a comment:

اتحادیه جهانی کارگران صنعتی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی مجتمع مس خاتون آباد


بدنبال کارزار آزادی کارگران بازداشتی مجتمع مس خاتون آباد، از هفته پیش شاهد انعکاس و اعتراض در سطح بین المللی توسط تشکلات کارگری در این خصوص بوده ایم. اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، که ۵۰ میلیون کارگر در صنایع انرژی، معادن و تولیدی را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، در حمایت از کارگران بازداشتی بیانیه ای صادر کرده و همچنین نامه ای جدگانه به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارسال نموده است.

در این نامه اعتراضی، با امضای دبیر کل اینداستریال، آماده است: "اینجانب به نمایندگی از اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، که ۵۰ میلیون کارگر در صنایع انرژی، معادن و تولیدی را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، از دولت ایران می خواهم که فورا جهت تضمین آزادی ۲۸ کارگر معدن مس خاتون آباد، که هنگام برگزاری تظاهراتی مسالمت آمیز جهت بازگشت به کار ۱۷۰ نفر از کارگران قراردادی بازداشت شدند، مداخله نماید.

اتحادیه جهانی کارگران صنعتی مصرانه از دولت شما می خواهد که جهت آزادی فوری و بی قید و شرط این ۲۸ کارگر کوشش نماید. علاوه بر این، ما از دولت شما می خواهیم که به شرکت ملی صنایع (مس) ایران، که صاحب صنایع مس خاتون آباد می باشد، دستور دهد که ۱۷۰ کارگر قرار دادی که اخیرا اخراج شده بودند را دوباره استخدام نماید.

همچنین بسیار ضروری است که شرکت ملی صنایع (مس) ایران به قول و قرار خویش مبنی بر اعطای شغلهای دائمی به کارگران قراردادی عمل نماید. کارگران نباید در معرض شرایط شغلی ناامن و بی تامین قرار داشته باشند. از این رو، ما از دولت ایران می خواهیم که حقوق بنیادی کارگری را در شرکت ملی صنایع (مس) ایران مورد اجرا قرار دهد.

در این راستا، اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از دولت ایران درخواست می کند که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار که متضمن آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی و مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار در مورد حق تشکل و مذاکره دسته جمعی را به تصویب برساند."

این نامه اعتراضی با امضای آقای یرکی راینا، دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، به حسن روحانی در تاریخ دوم فوریه ۲۰۱۶ ارسال شده است. در یک بیانیه جداگانه که بدنبال این نامه اعتراضی صادر شده است، اینداستریال همچنین اعلام کرده است که "بسیاری از کارگران خاتون آباد برای چندین سال با قراردادهای موقت مشغول به کار بوده اند و تلاشهایشان برای دستیابی به امنیت شغلی و دستمزدهای بهتر به نتایج حداقلی منتج شده است". در پایان بیانیه اینداستریال تاکید شده است که "کارگران ایران مشخصا در خطر حمله قرار دارند چرا که اتحادیه های کارگری در این کشور ممنوع هستند."


گزارش از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۹ فوریه ۲۰۱۶
info@Workers-iran.org; www.workers-iran.org;
twitter.com/IASWIinfo; facebook.com/IASWIلینک به متن کامل بیانیه و نامه اینداستریال:
http://www.industriall-union.org/industriall-demands-release-of-iranian-workers
Read more

on 5 Khatoon Abad Copper mine workers were released on bail 0 0

KargarIrani Kargar Irani posted a comment:

Dear friends,

US Labor Against War (USLAW) is pleased to announce that it will convene its next National Labor Assembly this April 15-17 in Silver Spring, Maryland.

Basic details are provided in the Call to the Assembly. Please consider attending and share this message with others. You will find the Call posted HERE.

If your organization is an affiliate of USLAW, encourage its leadership to send official delegates. To send delegates, organizations must be in good standing (affiliation fee paid) through the end of 2015.

If your organization is not affiliated, information about how to affiliate is posted HERE.

To attend as an individual (not sent by your organization), you must be an associate member in good standing by making an annual $30 or greater contribution.

For assistance, contact us at info@uslaboragainstwar.org with "National Assembly" included in the subject line.

-------------------------------------

US Labor Against the War 2016 National Assembly
Tommy Douglas Conference Center
10000 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD


The Assembly is the highest decision-making body of USLAW where we debate and adopt resolutions on a range of issues that establish USLAW policy and strategic direction for the next three years. The Assembly will also elect the leadership that will guide the organization, and has the authority to make changes in the By-Laws that govern USLAW. Read more

on US Labor Against the War (USLAW) - Articles Profile 1 0

KargarIrani Kargar Irani posted a comment:

IndustriALL demands release of Iranian workers

IndustriALL Global Union is calling on the government of Iran to immediately release 28 workers arrested on 26 January.

The workers from Khatton Abad Copper Mines, were seized after taking part in a peaceful demonstration demanding the reinstatement of 170 contract workers who had been promised permanent positions.

There has reportedly been no news on the detainees since their arrest a week ago.

Khatoon Abad Copper Mines, owned by the National Iranian Copper Industries Company, is part of a major industrial complex controlled by the State. In a letter to President Hassan Rouhani of Iran, IndustriALL’s general secretary, Jyrki Raina, said:

“IndustriALL Global Union urges your administration to help secure the prompt and unconditional release of the 28 workers. Furthermore, we call on you to instruct the National Iranian Industries Company, which owns the Khatoon Abad Copper Mines, to reinstate the 170 contract workers, who were recently dismissed.”

Many Khatoon Abad workers have been on temporary contracts for several years and their efforts to achieve better job security and wages have led to minimal results.

“It is also imperative that the National Iranian Industries Company grant the contract workers their promised permanent positions. Workers should not be subject to precarious working conditions. Therefore, we call on the Government of Iran to enforce fundamental labour rights at the company,” added Raina to the leader of the Republic of Iran.

Workers in Iran are particularly vulnerable to attack as trade unions are outlawed in the country. Read more

on 5 Khatoon Abad Copper mine workers were released on bail 0 0

juvus juvus posted a comment:

Well if this app is as useful as apps helping people beat speed traps then it is a sure bet that a lot of kids are going to be running into the morality police when they thought they were avoid it.

Since this app is free all the morality police have to do is do what cops do here in the states. Flood it with bogus info and render it useless. Soon there will be morality police on every street corner in Tehran according to this app.

But as someone wrote just downloading it is a form of protest. I doubt people in Iran are naive enough to think this is an actual solution.

Read more

on Novel app helps Iran youth beat overbearing ′morality police′ | Middle East | DW.COM 0 0

amirparvizforsecularmonarchy amirparvizforsecularmonarchy replied to comment:

You Admire the Criminal Intent of Elect A Representative Democratic Regimes acting in harmony with such Immoral & Dishonest Regimes. Like them you deny their crimes & label those who have confirmed facts which expose the truth, as less than. Having profited from the Murder of over Ten Million souls, Democracies are upset at those complaining & still have hopes of enjoy their cake without realizing it has rotted their mind & teeth. Read more

on Hillary Clinton is losing young voters to Bernie Sanders. 0 0

 Prev  1 2 3  4  5  6  7  Next  Last