Advertise here

iranvatan @iranvatan

One Iran for all Iranians

فیلم مستند «همه دانا» ساخته علاء محسنی

یکی از خصلت‌های ما ایرانیان «همه‌دانی» و یا «همه‌چیزدانی» است. این‌که درباره همه چیز خود را صاحب‌نظر می‌دانیم، تئوری صادر می‌کنیم و با حرارت درباره‌اش بحث می‌کنیم. سیاست، فلسفه، پزشکی، فوتبال، آشپزی، سینما و … یعنی حوزه‌ای نیست که از تیررس احساس عالمانه‌ی ما در امان بماند. اصولا با گفتن «نمی‌دانم» ب ... Continue reading »

 1  2  3