بانو مرضیه

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
04-May-2008
 

این اجرا جزء معدود کلیپ هایی است که بدون آرم و نشان تبلیغ سیاسی در اینترنت از ایشان یافتم؛ همانطوری که ایشان را دوست دارم؛ اشتباه میکنم؟


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini