اووو... فرغون رو

persian westender
by persian westender
28-Jul-2011
 

بعد از بررسی‌های کارشناسانهٔ زبان شناسی‌، مشخص شد که کارل ارف، او فرتوونا را به زبان فارسی‌ نوشته است. این کشف بزرگ را به همه فارسی‌ زبانان تبریک میگویم. من موفق شدم بخش اعظم این اثر موسیقایی بزرگ را کُدیابی نمایم، ما بقی‌ این وظیفه بزرگ و خطیر بر دوش علاقمندان سنگینی‌ می‌کند؛ موفق باشید. توجه داشته باشید که لهجهٔ اروپایی بر گویش اثر گذاشته و همین مشکل رمز گشایی را دو چندان می‌کند

اووو... فرغون رو

ول.... کُن اون رو

سر تا پاتو از اینا بریز

زنده اس جرجیس

آب ریخت جرجیس

بیچاره حسابی‌ ریخت

خوب شد پوره ات

حفظ کُن صورت

عود و این چیزا چیه؟

نجس زیاده....مطرب زیاده

دیس و این فرودگاه چیه؟

سستی بد نیست....اسکی بد نیست

رفتم تو گلدون بریز....

ساطور مایوس...والا سالوس

زندگییشو دور بیریز

مگوم بات ها

مثل لات ها

میگی‌ با رندی: تنیس

...............

رمز گشایی شد تا۱:۳۱


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Some more discovery,,,

by persian westender on

نقطه کدوم؟

کلثوم خانوم؟

شعر رو تو بیشه بنویس

 


Multiple Personality Disorder

Good discovery

by Multiple Personality Disorder on

I am glad.  Iran is number one.