فیلم ساندیس خورهای نیویورک بدون اجازه کاربرهادرحال حذف ازیوتیوب است
UNITY4IRAN
10-Oct-2010

قابل توجه همیهنان, امشب طی یک جریاناتی متوجه شدیم که فیلم مربوط به ساندیس خورهای نیویورک بدون هیچ اطلاع قبلی، از یوتوب ما حذف شده است. انتشار اصلی این خبر سایت ایران پرس نیوز بود که متاسفانه این فیلم از سایت خود این خبرگزاری هم حذف شده است، به دلیل رعایت نکردن قانون یوتوب. ضمن این خبر باید عرض کنیم به هیچ وجه ما اخطاری از یوتوب در این زمینه دریافت نکرده ایم، طی یک اقدامی بدون اطلاع کاربران این فیلم از یوتوب در حال پاک شدن است, این فیلم فاقد هر گونه صحنه درناک یا خشن است, به چه دلیل حذف شده است ما منتظر پاسخ یوتوب هستیم

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark