بازديد رهبر ازقرارگاه مقدم نيروي دريايي ارتش،بندرعباس
khabarfarsi.com
24-Jul-2011 (one comment)

/گزارش تصويري/

بازديد مقام معظم رهبري از قرارگاه مقدم نيروي دريايي ارتش - بندرعباس

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark