فرمانده کامیلا
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
15-Feb-2012

فرمانده، لقب چه‌گوارا بود، حالا آنرا به کامیلا داده‌اند. به نوشته
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سابقه نداشته که یک رهبر دانشجویی مانند یک
ستاره موسیقی پاپ همه جا مورد استقبال قرار گیرد.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark