نامزد ندا آقا سلطان در تل آويو آفتابي شد
tabnak.ir
16-Feb-2012

اين كلاهبردار متواري در مصاحبه با راديو اسرائيل ادعا كرده كه در تورنتو
به سر مي برد اما به خاطر عوامل حكومت ايران در اين شهر، از وضعيت خود
چندان راضي نيست.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark