Advertise here

دلایل نامگذاری محلات‌قدیمی تهران +تصاویر - Tabnak.IR | تابناك

تا زمانی که آقامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت انتخاب نکرده بود از نام این محلات نیز خبری نبود، زیرا قبل از آن تهران فقط محدود بود به قصبه ای که همجوار ری و ورامین بود و این شاهان و شاهزادگان قجری بودند که به توسعه این قصبه پرداختند. Continue reading »

Balatarin
Sort comments: