Advertise here

کلاه گشادی که دوباره علی خامنه ای بر سرملت و اپوزیسیون ایران گذاشت

Balatarin


خامنه ای برای گریز از بحران کنونی و گسترش سیاست دست یابی به بم اتم خود ، از ماهها پیش برنامه انتخاب حسن روحانی را در انتخابات نمایشی خود طرح ریزی نموده بود و کاملاماهرانه از کانال رسانه های داخلی برای مردم، اصلاح طلبان و جامعه جهانی اینگونه وانمود ساخت، که وی به گروه دوم اصلاح طلبان تعلق دارد و حتی تا حد رد صلاحیت وی نیز در شورای نگهبان به پیش رفت. برگزاری چند سخنرانی و دفاع از آزادی و زندانیان سیاسی اوج این بی شرمی شخصیت وی را نمایان می سازد. رژیم نیز برای اینکه تنور این سخنرانی ها و شعارهای وی را گرم نماید باگشیل چماقداران و لباس شخصی های سپاه در چندین اکسیون که وی سخنرانی داشت ، اینگونه وانمود ساخت که وی می خواهد فتنه سال 88 را زنده نماید و باید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت بگردد.... و با این اعمال زمینه های یک دروغ و تقلب بزرگ دیگری را آماده ساخت. 

رئیس جمهور آینده دروغگویی بیش نیست 

حسن روحانی طی سی و چهارسال گذشته مسئولیت مهمترین پستهای امنیتی رژیم را بعهده داشته است و در دوره ولایت فقیه خامنه ای نیز درکنار داشتن پست رییس مذاکرات اتمی رژیم باغرب و امریکا عصو خبرگان نیز می باشد. 

چرا جلیلی یا قالیباف که از سوی سپاه و علی خامنه ای عملا مورد پشتیبانی قرار داشتند، برای پست ریاست جمهوری انتخاب نشدند؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است هم جلیلی و هم قالیباف دوشخصیت سپاهی هستند . جلیلی در سطح بین المللی بعنوان سرپرست مذاکره کننده اتمی رژیم شخصیتی هیچکاره ای محسوب می گردد و دیگر نمی تواند مانند قبل برای رژیم در مذاکرات اتمی نقش آفرینی نماید. قالیباف نیز یکی از چماقداران سپاهی ست که در جریان سرکوب دانشجویان نقش تعیین کننده ای را بازی نموده است و به همین دلیل دیگر از وجهه چندانی در میان مردم و جامعه بین المللی برخوردار نیست. 

تقلب بزرگ دیگر

بدون تردید دراین انتخابات که وزیر کشور رژیم مدعی شد در آن بالای 72 درصد از جمعیت واجد شرایط شرکت داشته اند، دوباره یک تقلب بسیار گسترده ای صورت گرفت و این مرتبه نه به نفع کاندیدهای مطلوب نامیده شده نظام بلکه برعکس برای آس علی خامنه ای! 72 درصد از جمعیت واجد شرایط بدین معناست که باید از هر ده نفر ایرانی هفت نفر در انتخابت شرکت کرده باشد. که بنا به گزارشانت و مشاهدات بسیاری از مردم حوزه های رای گیری در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور کاملا خلوت بوده اند. و نمایش تلویزیونی رژیم از صف های طویل به انتخابات سال 88 تعلق داشته است. در سیستان بلوچستان که دمای کنونی آن بالای 40 درجه است. مردمی که درصف صندوقهای رای گیری بودند جملگی کاپشن های زمستانی برتن داشتند. این اعمال نشان می دهد که این تقلب در قبل برای انتخاب روحانی صورت گرفته است. تا از این رهگذر علی خامنه استراتژی ساختن بم اتم خود را بدون دردسر ادامه بدهد. . وقت خریدن دیگر از کانال جلیلی که در مقابل غربیها از هیچ سمپاتی برخوردار نیست، امکان پذیر نیست. اما از کانال شخصی مانند روحانی که در دوره خاتمی نیز مسئول مذاکره اتمی نظام را با کشورهای غربی به پیش برده است و چک استراو انگلیسی نیز از دوستان نزدیک وی بشمار می رود، می تواند جان تازه ای به مذاکرات آینده امریکا و غربیها بدهد. پرسش این است که آیا غربیها دوباره همان بازی که جلیلی در پیش گرفته بود می پذیرند؟؟؟ آرمین آرمان
. https://www.facebook.com/armin.armanii Foto: ‎کلاه گشادی که دوباره علی خامنه ای بر سرملت و اپوزیسیون ایران گذاشت!  خامنه ای برای گریز از بحران کنونی و گسترش سیاست دست یابی به بم اتم خود ،  از ماهها پیش برنامه انتخاب حسن روحانی را در انتخابات نمایشی خود طرح ریزی نموده بود و کاملا ماهرانه از کانال رسانه های داخلی برای مردم، اصلاح طلبان و جامعه جهانی اینگونه وانمود ساخت، که وی به گروه دوم اصلاح طلبان تعلق دارد و حتی تا حد رد صلاحیت وی نیز در شورای نگهبان به پیش رفت. برگزاری چند سخنرانی و دفاع از آزادی و زندانیان سیاسی اوج این بی شرمی شخصیت وی را نمایان می سازد. رژیم نیز برای اینکه تنور این سخنرانی ها و شعارهای وی را گرم نماید باگشیل چماقداران و لباس شخصی های سپاه در چندین اکسیون که وی سخنرانی داشت ، اینگونه وانمود ساخت که وی می خواهد فتنه سال 88 را زنده نماید و باید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت بگردد.... و با این اعمال زمینه های یک دروغ و تقلب بزرگ دیگری را آماده ساخت.  رئیس جمهور آینده دروغگویی بیش نیست  حسن روحانی طی سی و چهارسال گذشته مسئولیت مهمترین پستهای امنیتی رژیم را بعهده داشته است و در دوره ولایت فقیه خامنه ای نیز درکنار داشتن پست رییس مذاکرات اتمی رژیم باغرب و امریکا عصو خبرگان نیز می باشد.  چرا جلیلی یا قالیباف که از سوی سپاه و علی خامنه ای عملا مورد پشتیبانی قرار داشتند، برای پست ریاست جمهوری انتخاب نشدند؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است هم جلیلی و هم قالیباف دوشخصیت سپاهی هستند . جلیلی در سطح بین المللی بعنوان سرپرست مذاکره کننده اتمی رژیم شخصیتی هیچکاره ای محسوب می گردد و دیگر نمی تواند مانند قبل برای رژیم در مذاکرات اتمی نقش آفرینی نماید. قالیباف نیز یکی از چماقداران سپاهی ست که در جریان سرکوب دانشجویان نقش تعیین کننده ای را بازی نموده است و به همین دلیل دیگر از وجهه چندانی  در میان مردم و جامعه بین المللی برخوردار نیست.  تقلب بزرگ دیگر بدون تردید دراین انتخابات که وزیر کشور رژیم مدعی شد در آن بالای 72 درصد از جمعیت واجد شرایط شرکت داشته اند، دوباره یک تقلب بسیار گسترده ای صورت گرفت و این مرتبه نه به نفع کاندیدهای مطلوب نامیده شده نظام بلکه برعکس برای آس علی خامنه ای! 72 درصد از جمعیت واجد شرایط بدین معناست که باید از هر ده نفر ایرانی هفت نفر در انتخابت شرکت کرده باشد. که بنا به گزارشانت و مشاهدات بسیاری از مردم حوزه های رای گیری در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور کاملا خلوت بوده اند. و نمایش تلویزیونی رژیم از صف های طویل به انتخابات سال 88 تعلق داشته است. در سیستان بلوچستان که دمای کنونی آن بالای 40 درجه است. مردمی که درصف صندوقهای رای گیری بودند جملگی کاپشن های زمستانی برتن داشتند. این اعمال نشان می دهد که این تقلب در قبل برای انتخاب روحانی صورت گرفته است. تا از این رهگذر علی خامنه استراتژی ساختن بم اتم خود را بدون دردسر ادامه بدهد. . وقت خریدن دیگر از کانال جلیلی که در مقابل غربیها از هیچ سمپاتی برخوردار نیست، امکان پذیر نیست. اما از کانال شخصی مانند روحانی که در دوره خاتمی نیز مسئول مذاکره اتمی نظام را با کشورهای غربی به پیش برده است و چک استراو انگلیسی نیز از دوستان نزدیک وی بشمار می رود، می تواند جان تازه ای به مذاکرات آینده امریکا و غربیها بدهد. پرسش این است که آیا غربیها دوباره همان بازی که جلیلی در پیش گرفته بود می پذیرند؟؟؟ آرمین آرمان‎

Balatarin

آرمین آرمان - کنشگر سیاسی @AArman

دوستانی که خواهان سرنگونی رژیمند درهر کجای دنیا هستند باید بتوانند با یکدیگر ارتباطی‌ همسویه برقرار کنند، همدیگر را بیابند و متشکلتر وارد صحنه شوند. باید از نیروی اندیشه، تخصص، توانائی ها و ظرفیت‌های یکدیگر یاری بگیرند تا به یک کلّ قدرتمند تبدیل شوند

Germany

Comments 13 Pending 0

Sort comments:
SDolati

Sasan Dolati

مردم ايران به يك كبوتر اسير در قفس تبديل شده اند كه حتى يك دانه گندم هم برايشان دنيايى شده. بر فرض اينكه روحانى كه ........ بيش نيست يك دانه گندم باشد. مردم ايران هنوز در خواب و خيال بسر مى برند.رفسنجانى و خاتمى در ١٦ سالى كه سر كار بودن چه غلطى كردن كه اين مترسك خامنه اى روحانى قرار است انجام بدهد؟ همانطور كه خاتمى ٨ سال مردم رو سر كار گذاشت اين هم دنباله رو همان.

MortGilani_Caspian

Mort Gilani

Let’s have the facts straight before running our mouth:

1) It is wrong to suggest that Regime had a plan for months to seat Rouhani as the president of Islamic Republic. Rouhani’s campaign gained gradual momentum because this charlatan mullah played his cards right compared to other candidates. He said what Iranians wanted to hear. Rouhani claimed he’d push for the continuation of subsidies, advancing “nuclear technology”, resolving nuclear crisis, improving international relations, solution for unemployment, hyperinflation, economic stagnation, currency market stabilization, and a more open society, but he didn’t lay out a blueprint how he intends to achieve any of that.

2) There was no cheating scheme during this election; the regime just rod out the wave. It is sad to admit this, but Iranian regime of illiterate mullahs is more cunning and dynamic than Iranian opposition groups. The Islamic Republic would have shoved Jalili in the throat of Iranians, had he not proved himself to be a grand idiot during his campaign and election debates that were echoed in Farsi media. However, the Islamic Republic was not going to risk its survival in exchange for the presidency of an olaagh like Jalili, or a thug like Qalibaf.

Perhaps it’s too soon to declare a winner here. More than anything else, the presidential election result showed that the Islamic Republic knows it is vulnerable. Let’s see if Iranians can organize themselves to ask for the basic rights that they were hoping to get when they voted for Rouhani.

SDolati

Sasan Dolati

ما رهبر نمى خوايم، رئيس جمهور عوض مى شه

irajkhan

iraj khan Peace Is The Way

Wrong Again!

Please read the proper analysis of results of the election to be enlightened:

"The election of Hassan Rouhani to be the next President of Iran signals a potential opening for progress on human rights inside Iran as well as nuclear diplomacy. The lone moderate in the race, Rouhani has criticized the securitized environment in Iran and indicated he will work for the release of prisoners of conscience detained after the 2009 elections, including the leaders of the Green Movement, Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi, who have been under house arrest since 2011. Rouhani, a former nuclear negotiator under former reformist President Khatami, has also called for a more constructive approach to nuclear diplomacy, sharply criticizing the confrontational approach Iran has adopted under President Ahmadinejad and the current nuclear negotiator, Saeed Jalili"
http://www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=9318&security=1&news_iv_ctrl=-1

AArman

آرمین آرمان - کنشگر سیاسی دوستانی که خواهان سرنگونی رژیمند درهر کجای دنیا هستند باید بتوانند با یکدیگر ارتباطی‌ همسویه برقرار کنند، همدیگر را بیابند و متشکلتر وارد صحنه شوند. باید از نیروی اندیشه، تخصص، توانائی ها و ظرفیت‌های یکدیگر یاری بگیرند تا به یک کلّ قدرتمند تبدیل شوند

آقای ایرج خان ، این حق شما ست که تحلیل من را به نقد بگیرید. اما خواهش می کنم برای من تکلیف روشن ننمایید که چگونه تحلیل خودم را در اینجا از آخوند روحانی دروغگو و مکار ارائه بدهم. اگر نقدی بر این تحلیل دارید بفرمایید. آرمین آرمان

irajkhan

iraj khan Peace Is The Way

1. Show me one politician in the whole world who is not as you put it 'doroghgo and makkar?
Hence, that is not the question. The real question is 'what choices were available to Iranians to make a wave towards a change in the present Iranian political climate.
The Iranian nation made that wave by participating in the elections and choosing a moderate.
2. I did try to upload my blog related to the election yesterday.
But, was not successful!
I guess I need to try again.

tehranEazad666

tehran e azad

دقيقا زديد وسط خال! هر كسى كه جز اين مقاله فكر ديگرى كند ساده لوهى بيش نيست

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

تقدیر رئیس صندوق بین المللی پول از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران

ه گزارش خبرگزاری مهر، متعاقب برگزاری جلسه اخیر اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در منطقه “خاورمیانه و شمال آفریقا” (MENA) با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، که در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی در آوریل ۲۰۱۳ در واشنگتن برگزار شد، مدیرعامل صندوق مراتب تقدیر و تشکر خود را از اجرای شدن طرح هدفمندی یارانه ها در کشورمان ابراز داشت.

لاگارد طراحی و سیاستهای اجرایی، برنامه ها و نحوه اجرای هدفمند سازی یارانه ها در ایران را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرده است.

رئیس صندوق بین المللی پول در پایان ابراز امیدواری کرد تا این صندوق بتواند ضمن همکاری با مسئولان اجرای این طرح در کشورمان، از تجربیات به‌دست آمده از اجرای فاز اول این طرح و اقدامات آتی فازهای بعدی آن استفاده کند.

BahramtheIranian

Bahram I only wear my own watch

باز هم بگو احمدی بد بود!!

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

کلاه گشادی, I don’t think so!!!! in fact there was no surprise what so ever as far as I am concerned. As I said many times in the past, shiekh omati mumbo jumbo is so deeply embedded in the psyche of average Iranian (from an illiterate peasant to its Ivy League graduates) that in the end majority of people will opt for it time after time voluntarily! Islamic republic is nothing but a larger manifestation of this psyche and no one knows how to use it better than mullahs. That is right mullahs know how to manipulate people in Iran better than shah, mossadegh, bakhtiar and our leftist contingency all wrapped in one!

So next time someone starts the usual rubbish about secular democracy, mossdegh, ajax coup, constiutution, blah, blah, just tell them even if we had such a democracy, we would have still ended up in the same situation as we are today, may be just less violent but the out come would have been the same.
IRI will be with us for a long time to come in some fashion or another..............

Ir

Parthian

The occupation is continuing from one Islamist to another until Iranians wake up and kick these Arab-Islamo-retardes back to Arabian desert.

Iranboy

Iranboy Hamid

منظور شما ایرانی‌ "ساده لوح" است؟ شما اول فارسی یاد بگیر، مبارزه پیشکش