Advertise here

مادر سهراب اعرابی: مسولان صدای مردم را بشنوند که با مظلومیت فریاد می زنند

 

 

پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی جوانی که ۲۵ خرداد ۸۸ در راهپیمایی اعتراضی پس از انتخابات کشته شد در مصاحبه با مسیح علی نژاد روزنامه نگار می گوید که من رای ندادم چون احساس مادری بر من علبه کرد و احساس کردم که اگر بروم رای بدهم پا روی خونِ بچه ام می گذارم اما رای دادن مردم باعث شد که  یکی از خواسته ها محقق شود و آن اینکه رای مردم شمرده شد اما هنوز به آنجا که صد در صد رای مان را پس گرفته ایم نرسیدیم.  چون هنوز آقای موسوی و کروبی در حصر هستند و زندانیان سیاسی آزاد نشد ...

Continue reading »

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
sedaye_man

sedaye_man "Civilizations flourish the most where the masses are passionate about their liberties." - Gary Gross

Roohash Shad, Va Yadash Hamisheh Gerami Bad.