Advertise here

حسن روحانی همکار و همیار علی خامنه ای در لباس اصلاح طلبی و ناجی!!


آقای حسن روحانی یکی از مکارترین شخصیتهای سیاسی رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی است که با پوشیدن لباس اصلاح طلبی تلاش می نماید مردم ایران و جامعه بین المللی را برای ادامه سیاستهای اتمی علی خامنه ای در شاخ نگه بدارد.


تفسیر برخی از روزنامه های معتبر خارجی در رابطه با شخصیت روحانی  نشان می دهد، که طرح علی خامنه ای و سپاه برای خرید وقت از کانال رئیس جمهور جدید برای ساختن بمب اتم، پیشاپیش با شکست روبرو شده است . زیرا وی در نگاه امریکا و غربیها از همان ابتدای موجودیت نطام تاکنون یکی از طراحان اصلی گسترش تروریسم و سرکوب و کشتار مردم بوده است و حتی در تعیین علی خامنه ای بعنوان رهبر نظام نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا نموده است.

 

آقای حسن روحانی بعنوان رئیس سازمان امنیت ملی نظام، در طرح کشتار سالهای 67 و نسل کشی ده ها هزار از بهترین جوانان این مملکت نقش تعیین کننده ای را داشته است. در کنار این جنایات نیز طراح اصلی سرکوب قومهای کرد، بلوچ ، ترک، لر و عرب بوده است


آقای حسن روحانی به همان حداقل حقوقی که نظام برای حق تعیین سرنوشت ملیت ها در قانون زن ستیز اساسی خود تصویب نموده بود، بهایی نداده است. سرکوب کردها، بلوچ ها ، عرب ها و لرها طی سه دهه گذشته از شاهکارهای ایشان بوده است.


لذا کسانیکه به این می اندیشند، که ایشان از این ابتکارات ضد انسانی خود بعنوان یکی از معماران و مجریان اصلی پشت پرده نظام بی خبر بوده است، واقعا اضلاح طلب می باشند... کامبیزایرانی

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
fozolie

Mr. Fozolie Leaving Iranian owing to the unashamed censorship. This site is no longer representative of Iranians.

منجى آقا جان اگر واژه عربى استعمال ميفرمائيد واژه درست باشد.