Advertise here

افراطیون از نجابت و رای مردم سوء استفاده نکنند | سایت خبری تحلیلی کلمه

از روزی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری با پیروزی کاندیدای طرفداران تغییر که عمدتا از اصلاح طلبان و سبزهایی تشکیل می شد که به حضور در انتخابات قانع شده بودند، بنا بر میل عمومی این نیروها برای حل و یا کاستن منطقی منازعات و پیروی از اصلی ملی و اخلاقی که میرحسین موسوی هم بر آن تکید داشت، یعنی “پیروزی ما پیروزی همه است”، تلاش شد تا کمتر این شکست برای اقتدارگرایان به رخ کشیده شود.

 

بنای طرفداران تغییر این نبوده که پیروزی در رقابتی نابرابر را در برابر تیمی که با همه امکانا ...

Continue reading »

Balatarin
Sort comments: