Advertise here

افراطیون از نجابت و رای مردم سوء استفاده نکنند | سایت خبری تحلیلی کلمه

از روزی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری با پیروزی کاندیدای طرفداران تغییر که عمدتا از اصلاح طلبان و سبزهایی تشکیل می شد که به حضور در انتخابات قانع شده بودند، بنا بر میل عمومی این نیروها برای حل و یا کاستن منطقی منازعات و پیروی از اصلی ملی و اخلاقی که میرحسین موسوی هم بر آن تکید داشت، یعنی “پیروزی ما پیروزی همه است”، تلاش شد تا کمتر این شکست برای اقت ...

Read the full article...

Balatarin