Advertise here

زودپز ایرانی بدون سوپاپ اطمینان

Balatarin

دیروز ١۶ آذر، روز دانشجو در ایران بود.

نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره با به اسارت گرفتن،  صدور احکام طویل المدت، اخراج بیشمار دانشجو موسوم به "ستاره دار"  از دانشگاه ها، ضرب، جرح و شتم بیشمار دیگر و قتل تنی چند از آنان به فتح المبین دست یافته و سکوت گورستانی بر جنبش را حکمفرما کرده است.

دانشجویان از بطن جامعه می آیند و حرف دل مردم را میزنند. سکوت علامت رضا نیست و تنها انباشته شدن نارضایتی بدون سوپاپ اطمینان اعتراض است و عاقبتی جز انفجار نخواهد داشت.

تبریک

 

 

سخنرانی ١۶ آذر سال ١٣٨٨ مجید توکلی که اکنون نزدیک چهار سال است اسیر و در اسارتگاه اوین است در اینجا

Balatarin
Sort comments: