Advertise here

این روزها

Balatarin

این روزها، نکته قابل عرضی نیست

بچه ها اینجا بودند همگی با هم رفتند

همه دل ها خوش، جیب ها پر پول

نوبت من شده بود، پاشدم گل ها را آب دادم

همسرم در خواب پنجم، رویای پدر می بیند

و به جان همگی، نزدیک بود امشب شعری را نیمه تمام بگذارم

بعضی وقتها دلم می گیرد...چه کنم؟

من هنوز هم منتظرم، تا شب نشده یک نفر، جویای حال زارم بشود  

این روزها  نکته قابل عرضی نیست

وطنم حتی از سابق هم، دورتر شده است

هیچ کس دیگر نمی گیرد سراغی از من

من در اهواز نیستم، ولی

به نظر می آید که هوا از سابق هم داغ تر است

شاید تقصیر تن تب دار من باشد

مادرم زنگ نزد....... نکند بیمار است

ساعت چند است؟

نه! طوری نشده

مشهد نُه و نیم ساعت با اینجا......شاید هم بیشتر  

این روزها  نکته قابل عرضی نیست

نامه ای دیروز آمد

راستی! دست تان درد نکند

مرحمت عالی از سر ما کم نشود  

چایی را دم کردم

گوشه سرخ پر زعفرانی را کندم، کمی هم گلاب

سرپایی ها را کندم و نشستم لب حوض

دستهایم را به هم مالیدم از خوشحالی

همسرم، سر تکان داد و نشست

زیر لب میگفت: کودکی توپش را یافت

نامه از اهواز آمده بود

اشک می ریزم

به نظر می آید این روزها، هیچ جای جهان

نکته قابل عرضی نمانده دیگر  

ابوالفضل معزی، تگزاس، تابستان ١٣٩٢

Balatarin

aboli_moezzi @aboli_moezzi

ابوالفضل مُعزی نویسنده متعهد ادبیات اعتراضی است . تا کنون شش کتاب ملاقات با زنان استثنایی، آخرین ضجه های اکبر تنها، گذر کولیان، شبگریه های غربت، کیجانی ها، پاره ها و پوره ها را منتشر کرده است که از طریق آمازون دات کام در خدمت هموطنان می باشد.

amazon.com (aboli Moezzi)

Comments 6 Pending 0

Sort comments:
irajkhan

iraj khan Peace Is The Way

جناب ابولی

شعری ساده و گویا سروده اید

و شما هم این وسط `خوش دست پایی‌ میزنید`

aboli_moezzi

aboli_moezzi ابوالفضل مُعزی نویسنده متعهد ادبیات اعتراضی است . تا کنون شش کتاب ملاقات با زنان استثنایی، آخرین ضجه های اکبر تنها، گذر کولیان، شبگریه های غربت، کیجانی ها، پاره ها و پوره ها را منتشر کرده است که از طریق آمازون دات کام در خدمت هموطنان می باشد.

دست و پا که چه عرض کنم ایرج خان....این روزها آرتروز و رماتیسم و کمی هم آل زایمر همه با هم علیه من تبانی کرده اند...ولی ممنون از دلگرمی ات هم وطن خوبم...هر جای دنیا که هستی، پاینده و استوار باشی.

DavidET

DAVIDET

منظور از نامه ایمیل نیست؟

aboli_moezzi

aboli_moezzi ابوالفضل مُعزی نویسنده متعهد ادبیات اعتراضی است . تا کنون شش کتاب ملاقات با زنان استثنایی، آخرین ضجه های اکبر تنها، گذر کولیان، شبگریه های غربت، کیجانی ها، پاره ها و پوره ها را منتشر کرده است که از طریق آمازون دات کام در خدمت هموطنان می باشد.

بعله داوود جان.....ولی اگر به نامه بگوییم ای میل، به کتاب بگوییم کیندل، و به قلم کیبورد، دلمان می گیرد. دل ما از آن قدیمی هاست. اگر بگیرد، می میرد....ممنون از توجه و لطف شما به دل نوشته ما. سلامت و پاینده و استوار باشی هم وطن

aboli_moezzi

aboli_moezzi ابوالفضل مُعزی نویسنده متعهد ادبیات اعتراضی است . تا کنون شش کتاب ملاقات با زنان استثنایی، آخرین ضجه های اکبر تنها، گذر کولیان، شبگریه های غربت، کیجانی ها، پاره ها و پوره ها را منتشر کرده است که از طریق آمازون دات کام در خدمت هموطنان می باشد.

You are very kind my dear. best wishes to you and your family.