Advertise here

‮بچه‌های زلزله‌زده برای درس خواندن همه چیز کم دارند‬

"وضعیت مدارس در روستاهای آذربایجان قبل از زلزله هم در حد فاجعه بوده، شاید خدا خواست زمین بلرزد که همه بفهمند مردم این مناطق در چه وضعیتی زندگی می کنند." Read the full article...

Balatarin