Advertise here

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
amigo19

dust کافر باش و ماکر مباش

!a thought of hatred must be destroyed by one stronger of love

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

شرم آور است. ولی‌ ببینید زبونی این مزدوران دوازده امامی را که حتی از مرده‌های هموطنان بهائی یا شهدای کمونیست و مجاهد در خاوران ها وحشت دارند.

بلرزید و بترسید ای مزدوران فاشیست وطن فروش. روز عدالت توده ها، روز مجازات شما فاسدان دوازده امامی نزدیک هست. خیلی‌ خیلی‌ نزدیک است....

divaneh

divaneh

این پستی ها ربطی به اسلام ندارد. چرا این کارها را در خوزستان و کردستان و بلوچستان نمی کنند؟ خوب است مردم سنگسر از کنار این چیزها به سادگی رد نشوند و به چند دون صفتی که بدنامشان می کنند روی خوش نشان ندهند.