Advertise here

پیروزی دولت ایران در قرارداد 5+1 و چپاندن آن به ملت ایران

Balatarin

در مورد قرار داد بین ایران و اربابان غربی اش نباید وقتمان را با مسئله بیست درصد و پنج درصد و سه و نیم درصد تلف کنیم .   ذکر این اعداد پی در پی در رادیو ها و تلویزیون ها و نشریات مثل همان داد و فریادهای قمار بازهای کناره پیاده رو نزدیک شهرنو هستند که با ذکر پی در پی اعداد و ارقام حواست را پرت میکردند و سر تو میچرخوندی لختت میکردند و تو هنوز به آن امید بودی که بالاخره آس را پیدا خواهی کرد.  اصل این قرارداد روی دریای کاسپین دور میزد و پای بوس و دست بوس اربابان غربی توسط رژیم ایران و اظهار ندامت و سر سپردگی آنها، که مانند سی سال گذشته کوچکترین ادعایی روی متعلقات ایران روی و زیر دریای کاسپین نخواهد داشت و نفت آن دریا دربست در اختیار بریتیش پترولیوم و یا همان "بی پی" خواهد بود و ایران فقط میتواند مردمش را بفرستد کنار کاسپین برای آب تنی و شنای قورباغه و خوردن بلال.  بطور کلی وقتی دلالان رژیم در فیسبوک و سایر جاها این قرار داد پوشالی را "پیروزی بزرگ" میخوانند بی دلیل نیست: 

 

  اولا جای شکرش باقی است که جواهرات سلطنتی را از ما به غرامت  نگرفتند.  دوما، همین که بطور رسمی قسمتی از خاک ایران به یغما نرفت و از ایران جدا نشد آنهم یک پیروزی بزرگ است. فرانسه هم که ملاحظه کردید نتوانست از پس انگلیس بر بیاید و ایران کمافی السابق جزیی از ممالک محروسه و نیمه مشترک المنافع دولت انگلستان باقی ماند که خود پیروزی بزرگی است برای شیعیان جهان. خلاصه  درست همان موقع که کم کم بخاطر فشار تحریم ها جرقه امیدی در دل ایرانیان زده شده بود که شاید بپای برخیزند، غرب عکس العمل لازم را نشان داد تا ایرانیان بار دیگر لقمه نانی بدستشان برسد و کوپن مرغ و خروسی نصیبشان شود. 

 

نکته مهم آنکه ایرانیان زیر پنجاه سال آنهایی بودند که در بدو انقلاب پانزده سالشان بود و با گذشت زمان همه چشم امیدها به آنان بود که با شور و حال جوانی شاید بتوانند ایران را به ایرانی بازگردانند. ولی آن بچه های پانزده ساله دیگر امروزه پنجاه ساله اند و بیشتر بفکر جلوگیری از عوارض پروستات و کاهش قند خون و غیره شان هستند و هر از گاه یک مرگ بر این و آنی نیز سر میدهند و منتظر روزهای پیری میباشند.  آمریکا و انگلیس هم میدانستند که از روز اول انقلاب باید چهار پنج نسل را بکوبند تا ایران تغییر کامل فرهنگی بدهد و امروز شاهد آن هستیم.

 

زمان آن رسیده است که 5 +1 نان دو الکه را برای ایرانیان ارزان کند و اجازه بدهد که آن ملت نفسی بکشد و دوباره بتواند دزدهای با چراغش را مامور صدور ثروت ایران بسوی غرب بنماید.  این را میگویند غنی سازی. و چه با نامردی بما ملت چپاندند.  در آن مملکت همه شب آشوراست، همه شب تاسوعاست.

 

Balatarin

Comments 14 Pending 0

Sort comments:
Aliof

Ali Rezaabady I respect life in any form and in its totality. I reject all super natural phenomenon and I believe with all my heart that religion in any form and shape is a deadly shackle that bonds our intellect to abyss of oblivion.

Thanks for your sound observation. It is so plain so simple, right before our eyes and many cannot see what is being done to us and how shameless Mullahs traded us in, like last year commodities. I am sure millions of gullible watching state owned TV in Iran, are celebrating this shameful atrocity as victory, designed by British and delivered to our door steps by Mullahs. A rather conniving move right when the noose was tightening around those Mullahs neck, the remnants of Arab gene pool. Welcome to Al Iran. Supporting Obama is one mistake I'll never forget. He conspired to do us Iranians in, on behalf of British.

ahang1001

ahang1001    

توافق غرب با جمهوری اسلامی به نفع ملت نیست
هر چند که این همان ملتی ست که 35 سال پیش جمهوری پلید اسلامی را انتخاب کرد
همان ملتی که هنوز سفره حضرت عباس پهن میکند....به تماشای اعدام و قطع دست مجرمان میرود....
تا زمانی که ملت چنینند....آخوندان و دیگر آدم کشان بر ایران حکومت خواهند کرد
توافق غرب با جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع این جمهوری پلید است.

YahyaYork

Yahya york I have researched iran for 11 years,travelled there 46 times in the past 9 years to finish my research,just ask me about anything about iran's current and future developments regarding politics,business etc.

I have heard about this "elected i.r.i in beginning" you know i am old enough to remember those days but did not vote,i guess i am the 1% who did not vote,the same 1% who 6 million of them are now living in the west where in 1358 there were 35mil iranians. who 10mil were eligible to vote rest were kids.

In a system where there is an open vote system,where there is two boxes clearly says "against islam and i.r.i" and other says "pro emam and revolution" while guards with a G-3 rifle are standing at the first one with posters on the wall saying anti islam has to hang.... which one box would you freely use? most people used the same box as you would use!

Today's elections are same,you go in with your birth certificate and they write the number on your voting paper and say go and vote to who ever you like and stamp your birth certificate on the back page,so if you write anything bad on the vote card there is a come back,and if not stamp on your book then there might be acme back...all a threat and all non democratic.

YahyaYork

Yahya york I have researched iran for 11 years,travelled there 46 times in the past 9 years to finish my research,just ask me about anything about iran's current and future developments regarding politics,business etc.

A deal is normally done when two sides gives from pocket or other possessions and other side same too,until they reach a point both agree.

Iran and est deal was, we gave everything from us, they gave everything where you buy from them lol! I am selling a car priced at 500 the buyer comes and says look if you don't sell me this car i will kill you,and if you don't put petrol in it too before you give me it,i will burn your house, now how much do you want for it? i say 500, he says 250 and i won't kill you, you say no 450 and i stay alive,they guy says 150 and i won't kill you nor burn your house down, you say okay a deal, then he says the 150 i have to pay you,you can buy from shop food that you need, where's the key?

While we return back to the house and say, i sorted that guy out,i am so clever! lol

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

Indeed! follow the money and the rest is bunch of bowl.! Speaking of Caspian sea, notice that the islamo fascist regime does not even mention the word caspian sea any where, any time, in any context? wonder why.........

Persa

Persa

MRX2412, thanks for this very important observation.

ahang1001

ahang1001    

توافق غرب با جمهوری اسلامی به نفع ملت نیست
هر چند که این همان ملتی ست که 35 سال پیش جمهوری پلید اسلامی را انتخاب کرد
همان ملتی که هنوز سفره حضرت عباس پهن میکند....به تماشای اعدام و قطع دست مجرمان میرود....
تا زمانی که ملت چنینند....آخوندان و دیگر آدم کشان بر ایران حکومت خواهند کرد
توافق غرب با جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع این جمهوری پلید است.

YahyaYork

Yahya york I have researched iran for 11 years,travelled there 46 times in the past 9 years to finish my research,just ask me about anything about iran's current and future developments regarding politics,business etc.

Bro dictators learn to be dictators from sites like these,where they have to have the last word for anything,regardless of how much. they seem fanatic about printing their garbage for people to keep reading over and over again, just like the king akhund in iran,where he loves to splatter his ugly face on every wall and banner,keep posting and keep painting...crazies are same at the top or at the bottom,they love themselves!

ahang1001

ahang1001    

توافق غرب با جمهوری اسلامی به نفع ملت نیست
هر چند که این همان ملتی ست که 35 سال پیش جمهوری پلید اسلامی را انتخاب کرد
همان ملتی که هنوز سفره حضرت عباس پهن میکند....به تماشای اعدام و قطع دست مجرمان میرود....
تا زمانی که ملت چنینند....آخوندان و دیگر آدم کشان بر ایران حکومت خواهند کرد
توافق غرب با جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع این جمهوری پلید است.

ahang1001

ahang1001    

توافق غرب با جمهوری اسلامی به نفع ملت نیست
هر چند که این همان ملتی ست که 35 سال پیش جمهوری پلید اسلامی را انتخاب کرد
همان ملتی که هنوز سفره حضرت عباس پهن میکند....به تماشای اعدام و قطع دست مجرمان میرود....
تا زمانی که ملت چنینند....آخوندان و دیگر آدم کشان بر ایران حکومت خواهند کرد
توافق غرب با جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع این جمهوری پلید است.

ahang1001

ahang1001    

توافق غرب با جمهوری اسلامی به نفع ملت نیست
هر چند که این همان ملتی ست که 35 سال پیش جمهوری پلید اسلامی را انتخاب کرد
همان ملتی که هنوز سفره حضرت عباس پهن میکند....به تماشای اعدام و قطع دست مجرمان میرود....
تا زمانی که ملت چنینند....آخوندان و دیگر آدم کشان بر ایران حکومت خواهند کرد
توافق غرب با جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع این جمهوری پلید است.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

Iranians would once again become ecstatic upon the demise of the Islamofascists, as they were when the treasonous M R Pahlavi was dejected and thrown out!

NiloufarParsi

Niloufar Parsi http://niloufarparsi.wordpress.com

I guess this historic deal has made so many of you pro-war expats lose sleep.

sad people. you can't even appreciate the greatest gift ever...

Shirzadegan

Siavash

You mean gift from "imperialism". ....lol

Shirzadegan

Siavash

"you're not intelligent enough to understand."
The writer of above comment

The above statement is "Personal attack".
Sorry..... I don't have time to respond to Personal attack.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

You may be incoherent, not understandable and a royal pain in the rear end from time to time, but you have always been a gentleman!

Shirzadegan

Siavash

Thank you p_J
That is very kind of you.
Sincerely,
Siavash

P.Galenous

P_J. An Iranian!

You are more than welcome!

YahyaYork

Yahya york I have researched iran for 11 years,travelled there 46 times in the past 9 years to finish my research,just ask me about anything about iran's current and future developments regarding politics,business etc.

Niloufar khanum thank you for your replies, these people even after an attack on iran and lets say,,,michael jackson to become an iranian president,and elvis presley to become iranian leader,would not even go to iran to see what's happened since they are comfortable in west with it's generous welfare system,they just argue and mess things up just for the sake of messing things up,no idea about iran or iranians!

sad relay, in the west they are immigrants and in iran no one understands them!

Shirzadegan

Siavash

"these people even after an attack on iran and lets say,,,michael jackson to become an iranian president,and elvis presley to become iranian leader,would not even go to iran to see what's happened since they are comfortable in west"
Yahya york

Which people ? It appears that the commentator assumes Iranians who live in the west never go back to Iran even ideal president with western value reach the power. That is an "assumption" that may or may NOT be true. "Assumption" is NOT permissible and valid. The fact is "these people" have never taken refuge in the west during shah's days. They were enjoying their lives in their motherland. They didn't need any Palestinian comes on the internet preach them about Iranian politic and Iranian history. That was a golden time of Iran. God bless our shahanshah.


"sad relay, in the west they are immigrants and in iran no one understands them! "
Yahya york

I am sure "these people" who were forced to live in the west have more understanding of Iran and Iranians than those who preach, repeat Arab idea from 1400 years ago.

Persa

Persa

عرض کنم که اولا جنگ اول بهتر از خفت و زبونی آخر است. و اگر ما ملت واقعا جنگجو بودیم کارمان به اینجا نمیکشید. ما یک مردم مطیع، ساکت و صبوری هستیم و مانند سرخ پوستان آمریکایی همه بما تجاوز کردند و فروتنی نمودیم و آن لبخند کذایی و دروغین مونالیزایی را تحویل دنیا داده ایم و میدهیم و همیشه از خودمان بعنوان ختم عالم تعریف میکنیم. آن صحبت جنگی هم که لرزه بتن ایرانیان مقیم خارج انداخته بود چیزی بود واهی، برای آنکه ایران کاری نکرده بود که نیازی به حمله به آن کشور باشد. احمدی نژاد که یهودی تازه مسلمان بود را گذاشتند سر کار و آبروی ایران را با کمک دوستان اسرائیلی اش از بین برد و آب پاک را روی دست همه ریخت. حالا هم یک عمامه بسر را گذاشته اند سرکار که بما بفهمانند که ای ایرانی آینده تان فقط باید با اقتباس از داستانهای علی بابا و چهل دزد بغداد باشد. تریاکتان را بکشید و ما در قبال سکوت و خفت شما نفت خامتان را هم میخریم و کالاهای ضروری را برایتان میفرستیم. شما مسائل ایران را از دریچه ایرانیان مقیم لوس آنجلس نگاه نکنید. ایرانیان خارج از کشور فقط یک موی دماغی برای رژیم ایران و اربابانش هستند و در این شصت سال گذشته هیج کاری از دستشان برنیامده است. رژیم ایران هوادارانی چون آمریکا و چین و انگلستان و روس پشتش هستند و مگر میگذارند کسی دست بروی ما دراز کند، سگ کی باشد آن کشوری که به متعلقات انگلستان دست درازی کند؟ بهرصورت این عمامه فعلا روی کار است، حالا گیرم هواپیمای ایران ایر به نیویورک هم بیاید و یا انگلستان دوباره سفارتش را باز کند، در اصل مطلب که ایران یک کشور دست نشانده است تغییری حاصل نشده است و این رشته سر دراز دارد. احمدی نژاد هم که اکنون در شورای مصلحت نظام برای حفظ منافع اسرائیل انجام وظیفه میکند و بریش دنیا میخندد. کدام جنگ؟ جنگ زرگری رو میگی حاجی