Advertise here

فرهنگ مرده پرستى ما ايرانيان

Balatarin

تجلیل از شخصیتهای سیاسی و مذهبی در فرهنگ ما ایرانیان یعنی مرده پرستی و نه احترام گذاشتن به مقام و شخصیت انسانی آنها !!!

چه تفاوتی میان برگزاری مراسم سالانه مذهبیون با گروهها، سازمانها و احزاب سیاسی چپ ایرانی وجود دارد؟؟؟

مذهبیون مراسم یادبود شخصیت های خود را یا جشن می گیرند و یا عزاداری می نمایند. در هر شکلش آنها تلاش می کنند با بت سازی این شخصیتها، از نام و آوازه آنها حالا هرکس که می خواهد باشد، برای منافع و سیاستهای خود بهره برداری نمایند.

گروههای سیاسی یادبود مراسم تولد یا مرگ رهبران و اعضای خود را، یا جشن، یا به عزاداری و یادبود آنها می پردازند. در هرشکلش آنها نیز تلاش می نمایند تا با بت سازی از نام و آوازه آنها به هر نحوه ای که برایشان امکان دارد، برای پیشبرد نظرات و خواسته های سیاسی خود بهره برداری نمایند.

آیا وجه مشترکی میان برگزاری این دو نوع مراسم وجود دارد؟؟؟
پاسخ به این پرسش بدون تردید مثبت می باشد...

 

حداقل طی سی و پنچ سال گذشته ما هر ساله شاهد برگزاری پرطمطراق مراسم مرگ سران رژیم، عزاداری محرم و اسلام سیاسی در ایران می باشیم، که مسئولین برگزارکننده تلاش می نمایند برای جذب و مسحور کردن مردم و معرفی سیاستها و نطرات اسلام سیاسی خود آنان را متنوع تر از سال قبل برگزار نمایند. در این میان هدف تنها از نام شخصیت مرده مذهبی یا مراسم محرم برای پیشبرد اهداف رژیم بطور صددرصد بهره برداری می شود. 

طی سی و پنچ سال گذشته ما هرساله نیز بطور مثال نظاره گر برگزاری مراسم سیاهکل سازمان چریکهای فدایی خلق می باشیم. که بخاطر انشعابهای متعدد این سازمان ، هریک از این شاخه ها نیز به نحوی تلاش می نمایند تابرگزاری این مراسم را بحساب خود قرار بدهد و از آن برای اهداف گروه خود بهره برداری نماید. 

آنچه برگزاری این مراسم را نسبت به مراسم حاکمان سیاسی برجسته تر می نماید، لوث شدن مرگ انسان و اهداف قربانیان این حوادت می باشد. اینکه این حرکات ضروری یا اشتباه بوده است جای بحث خود را دارد . اما آنچه در اینجا بر اهمیت این مراسم می افزاید، وجه مشترک بت سازی نیروهای به اضطلاح چپ یا مارکسیست از اعضا و رهبران خود می باشد که دقیقا همان شیوه اسلام سیاسی مذهیبیون چند صد سال گذشته را درایران تکرار می نمایند. 

 

لذا بت پرستی و سوء استفاده از مرگ انسانهای آزادیخواه دو پارامتر بسیار متفاوتی ست که تنها و تنها در فرهنگ استبدادمنشی ما ایران پیدا می شود و اثری از آن در کشورهای مدرن و متمدن امروزی نیست. مرگ برای بسیاری از گروههای سیاسی نیز یک مبادله سیاسی یا اقتصادی شده است و وجه انسانی شخصیت مربوطه را به هیچ وجه متجلی نمی سازد.... کامبیز ایرانی

Foto: ‎فرهنگ مرده پرستی ما ایرانیان! تجلیل از شخصیتهای سیاسی و مذهبی در فرهنگ ما ایرانیان یعنی مرده پرستی و نه احترام گذاشتن به مقام و شخصیت انسانی آنها !!! چه تفاوتی میان برگزاری مراسم سالانه مذهبیون با گروهها، سازمانها و احزاب سیاسی چپ ایرانی وجود دارد؟؟؟ مذهبیون مراسم یادبود شخصیت های خود را یا جشن می گیرند و یا عزاداری می نمایند. در هر شکلش آنها تلاش می کنند با بت سازی این شخصیتها، از نام و آوازه آنها حالا هرکس که می خواهد باشد، برای منافع و سیاستهای خود بهره برداری نمایند. گروههای سیاسی یادبود مراسم تولد یا مرگ رهبران و اعضای خود را، یا جشن، یا به عزاداری و یادبود آنها می پردازند. در هرشکلش آنها نیز تلاش می نمایند تا با بت سازی از نام و آوازه آنها به هر نحوه ای که برایشان امکان دارد، برای پیشبرد نظرات و خواسته های سیاسی خود بهره برداری نمایند.  آیا وجه مشترکی میان برگزاری این دو نوع مراسم وجود دارد؟؟؟ پاسخ به این پرسش بدون تردید مثبت می باشد... حداقل طی سی و پنچ سال گذشته ما هر ساله شاهد برگزاری پرطمطراق مراسم مرگ سران رژیم، عزاداری محرم و اسلام سیاسی در ایران می باشیم، که مسئولین برگزارکننده  تلاش می نمایند برای جذب و مسحور کردن مردم و معرفی سیاستها و نطرات اسلام سیاسی خود آنان را متنوع تر از سال قبل برگزار نمایند. در این میان هدف تنها از نام شخصیت مرده مذهبی یا مراسم محرم برای پیشبرد اهداف رژیم بطور صددرصد بهره برداری می شود.  طی سی و پنچ سال گذشته ما هرساله نیز بطور مثال نظاره گر برگزاری مراسم سیاهکل سازمان چریکهای فدایی خلق می باشیم. که بخاطر انشعابهای متعدد این سازمان ، هریک از این شاخه ها نیز به نحوی تلاش می نمایند تابرگزاری این مراسم را بحساب خود قرار بدهد و از آن برای اهداف گروه خود بهره برداری نماید.  آنچه برگزاری این مراسم را نسبت به مراسم حاکمان سیاسی برجسته تر می نماید، لوث شدن مرگ انسان و اهداف قربانیان این حوادت می باشد. اینکه این حرکات ضروری یا اشتباه بوده است جای بحث خود را دارد . اما آنچه در اینجا بر اهمیت این مراسم می افزاید، وجه مشترک بت سازی نیروهای به  اضطلاح چپ یا مارکسیست از اعضا و رهبران خود می باشد که دقیقا همان شیوه اسلام سیاسی مذهیبیون چند صد سال گذشته را درایران تکرار می نمایند. لذا بت پرستی و سوء استفاده از مرگ انسانهای آزادیخواه دو پارامتر بسیار متفاوتی ست که تنها و تنها در فرهنگ استبدادمنشی ما ایران پیدا می شود و اثری از آن در کشورهای مدرن و متمدن امروزی نیست. مرگ برای بسیاری از گروههای سیاسی نیز یک مبادله سیاسی یا اقتصادی شده است و وجه انسانی شخصیت مربوطه را به هیچ وجه متجلی نمی سازد.... کامبیز ایرانی‎

Balatarin

Comments 11 Pending 0

Sort comments:
G.Rahmanian

G. Rahmanian


All you need is MODERNIZATION and JOBS or even part-time employment. As simple as that.

When people are busy they find much less time for religions, superstitions and all other nonsensical rituals that accompany religions. They may still go to church, but the concept of church is different.

As for many of those on the Left, their "rituals" give them some sort of self-importance. They too need a sense of belonging.

Even the mullahs in Tehran have finally realized that they need to get down on their four, bark at the White door and beg the "Great Satan" to let them rule Iran a few years more.

Now that the ruling criminals are down on their knees and can't stand upright. And it's time for the people to take their country out of the Islamic plight. There is no opposition in sight!

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

کامبیز ایرانی فعال فیسبوک است که در هفته چند مقاله انجا پست میکند. به عنوان یک فعال فیفسبوک میدانم که انتشار مقاله و بحث های فشرده در فیسبوک وقت زیادی لازم دارد.
مقالات کامبیز نقد ساختار جرثومه اسلامی و مبارزه قاطع و فوری با ان است. در این چشم انداز، کامبیز به درستی اگاهی میدهد که هر"اوپوزیسیون" دگماتیک، مماشاتگر، پاسیفیست در عمل اب به اسیاب عمر انگلی رژیم اسلامی میریزد.

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

با درود به خوانندگان گرامی سایت ایرانیان ،
در ابتدای متن بالا (فرهنگ مرده پر) باید حذف بشود، از آقای آدمین سایت تمنا می نمایم. که این کار را انجام بدهند. با تشکر کامبیز ایرانی

VisforVoy

Visfor Voy Voy! Is an Iranian expression of great frustration. A play on the film and comic book adaptation "V is for Vendetta". Get it? Object to Iran, and put energy into Pragmatic (not reckless, dangerous or foolhardy) Opposition to it.

Well said.

It would also be one thing if any of these ancients had actually accomplished something meaningful in their lives, but sadly that seems to absent as well.

What appears to be the standard of worship worthiness, is merely to look old, and then die old. Do that and someone is bound to call you a hero, and a relative will inevitably post that internet post asking everyone to make a donation to some newly created but ultimately non-existent charity.

Meanwhile during their whole life they never made a single charitable motion.

Maybe if we championed the living heroes instead of made up dead ones, we'd get more out of them.

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

كامبيز جان
من و بسيارى از دوستان ديگر در ارتباط با مقالات شما كامنت هاى زيادى نوشتيم. اما متاسفانه خود شما خلاقانه در بحث ها شركت نمى كنى كه البته قدرى مايه تأسف هست. عدم شركت خلاق نويسنده در مقاله ارائه شده مى تواند سوء تفاهمات زيادى را ايجاد كند. اكثر رهبران گروه هاى سياسى چنين برخوردى را را دارند و تلاش مى كنند كه از اين سايت براى تبليغات خود استفاده كنند. اين خانم ها و آقايان در انتقاد كردن استادند و وعده بهشت برين مى دهند. اما همينكه با سئولات متعدد مواجه مى شوند يا به سئولات پاسخ نمى دهند و يا اينكه با دادن يك پاسخ كلى و بى معنى از جواب دادن به سئولات تفره مى روند. خوشبختانه اين رهبران خود گمارده بزودى متوجه مى شوند كه اينجا جاى تبليغات نيست و فوراً فرار را بر قرار ترجيح مى دهند. اميدوارم كه دوستان از جمله شما اين نكته را رعايت كنند.

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

من همانگونه که در کامانت قبلی ام متذکر شدم ، شوربختانه بدلیل موقعیت شغلی و گرفتاریهای دیگر زندگی وقت بیشتری برای پاسخگویی به کامانت های انتقادی و کاها بسیار خوب و جامع دوستان ندارم. بدون تردید من از هز فرصتی که برایم پیش می آید بهره برداری می نمایم یا مطلب می نویسم و یا مطالب دوستان را در اینجا انتشار می دهم.
از اینکه نمی توانم در بحث ها بطور فعال شرکت کنم کاملا متاسفم. اما شما و دوستان دیگری وجود دارند که از این ایده یا نطریه من حمایت می نمایند و به این بحث ها دامن می زنند. من از این کاملا مسرورم. به هرصورت من تلاش می نمایم با شما در رابطه با پیشنهادی که نمودید در سر فرصت تماس بگیرم. و در بحث ها تا آنجاییکه که امکانش وجود دارد، شرکت کنم. موفق باشید...

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

"چه تفاوتی میان برگزاری مراسم سالانه مذهبیون با گروهها، سازمانها و احزاب سیاسی چپ ایرانی وجود دارد؟؟؟"

آیا جریانات راست (سلطنت طلبان, طرفداران بختیار,...) از این قاعده مستثنی می باشند؟

AArman

آرمین آرمان - کنشگر سیاسی دوستانی که خواهان سرنگونی رژیمند درهر کجای دنیا هستند باید بتوانند با یکدیگر ارتباطی‌ همسویه برقرار کنند، همدیگر را بیابند و متشکلتر وارد صحنه شوند. باید از نیروی اندیشه، تخصص، توانائی ها و ظرفیت‌های یکدیگر یاری بگیرند تا به یک کلّ قدرتمند تبدیل شوند

با درود پویای عزیز ، به نطر من هر نیرو، سازمان و حزبی که بدین شیوه دامن بزند ، تفاوتی نمی نماید، که به چه طیفی تعلق دارد، مذهبی، راست، چپ، سلطنت طلب و کمونیست از این قاعده مثتثنی نمی باشند.
در هرصورت از اشاره ای که نمودی سپاسگزارم.
نکته ای را که خواستم اشاره نمایم شما در بالا طرفداران شاپور بختیار را همقطار با جریانات راست در ایران قرار دادید. که فکر کنم در این رابطه پیش قضاوتی نمودید. زیرا در ردیف این طرفداران نیز رامین کامران یکی از آگاهان سیاسی و منتقدین رژیم قرار دارد ، که با برخورد کارشناسانه خود سالهاست که پرده از وقت تلف کنی و خودمشغولی و برخورد منفعلانه بسیاری از نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در مقابله با رژیم برداشته است . وی بدین نیز تاکید می نماید که این نیروهای به اضطلاح اپوزیسیون قریب سی و پنج سال است ، که خویشتن را با تئوریهای پیش بافته مارکسیسم و اسلام به اضطلاح انقلابی(هاهاهاها) مشغول داشته اند. و تاکنون نظریه دگماتیسم خود را مصون از هر انتقادی می دانستند. دلیلشان نیز مبارزه برای برابری انسانها یا برقراری جامعه توحیدی. بوده است.... و اکنون نیز همین آقایان با تحلیل و بیرون دادن نشریه ماهانه خود تلاش می نمایند، رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی را براندازند. شتر در خواب بیند پنبه دانه.... آرمین آرمان

SiamakZand

Siamak Zand

To all "Mordeh parastan Shahollahi"

I am planing a Spring tour to Egypt at discount prices.Not only you will be able to visit the Pyramids and the Temples of Loxur,But you will have the unique chance of crying a river at the tomb of Mohammad Reza Pahlavi at the Refaei Mosque.

Get in touch to reserve your places since the availability of seats is limited. :)

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

جناب كامبيز
حرف هاى بختيار بسيار دلنشين بود اما متاسفانه عملكرد او هيچ حركتى براى استقرار دموكراسى ايجاد نكرد. رضاى پهلوى نيز تلاش مى كند كه همان حرف هاى دلنشين بختيار را بزبان بياورد و توانست تا حدودى براى خود محبوبيتى نيز كسب كند. اما زود دست او رو شد و حنايش بى رنگ از آب در آمد. خنده دار اينكه او در اين سايت ظاهر شد و يكى دو مقاله هم نوشت اما اين آقاى خوش صحبت به يك سئوال و يا كامنت پاسخ نداد. متاسفانه اينطور بنظر مى رسد كه طرفداران بختيار نيز همين نوع برخورد را دارند. يكى از فعالين نهضت مقاومت ملى طرفدار پر و پا قرص بختيار در لندن روزى هزار بار كلمه دموكراسى را بزبان مى آورد اما در ديكتاتورى زبانزد عالم است. او جلساتى تحت عنوان تريبون آزاد براه مى اندازد. اما فقط او اين آزادى عمل را دارد كه تريبون را در اختيار چه كسى قرار بدهد. من بار ها تاكيد كرده ام كه مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى ميكند. شما وقت داريد يك روز در ميان يك بلاگ بنويسيد اما وقت نمى گذارند كه در بحث هايى كه خود مطرح مى كنى بطور خلاق شركت كنى. تقاضا مى كنم بجاى ارائه مقالات جديد وقت خود را به شركت در بحث ها اختصاص دهيد.