Advertise here

دکتر علی رشیدی اقتصاددان را به بند کشیدند | iran-emrooz

دکتر علی رشیدی، استاد دانشگاه و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۲، بازداشت و در زندان اوین زندانی شد. و حکم دو سال زندان تعزیری و پنج سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی به ایشان ابلاغ گردید.

دکتر علی رشیدی کار‌شناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز هست. ایشان به اتکاء چنین پشتوانه‌ای در اعلامیه‌ای که دو سال پیش به امضای جبهه ملی ایران منتشر گردید مطالبی را ابراز داشت که رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی تحت عنوان دولت «تدبیر و امید» ...

Continue reading »

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا به آقای حسن روحانی

دکترعلی رشیدی و همه زندانیان سیاسی را بی قید و شرط آزاد کنید !

دکتر علی رشیدی، هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران، رهرور راستین دکتر محمد مصدق، یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد برجسته دانشگاه تهران بار دیگر زندانی شد.
جرایم دکتر رشیدی در جمهوری اسلامی، دانش بالا از اقتصاد ملی، میهن دوستی و راستگویی درباره اوضاع اقتصادی تباه کشور و هشدار درباره فساد مالی گسترده بود، که همه اینها اکنون آشکار و اثبات شده است. دکتر رشیدی بنا بر وظیفه ملی خود، در زمان محمود احمدی نژاد پس از انتشار بیانیه جبهه ملی با سرنویس: "تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورو عملکرد دولت"(۲۵ مهرماه ۱۳۹۰)* احضار و بازداشت شد. حاکمیت جمهوری اسلامی، انتقادهای وی را به مثابه تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقام های عالیه جمهوری اسلامی تلقی کرده و دکتر رشیدی را قربانی نادانی، بی لیاقتی واستبداد جمهوری اسلامی نمود.
در دوره بحرانی ریاست جمهوری آقای روحانی، با توجه به وعده های ایشان، انتظار میرفت که از دزدیهای مقامات گوناگون دولتی و حکومتی جلوگیری شود، به دانشمندان متعهد ملی فرصت خدمت به کشور داده گردد و از تواناییهای آنان برای نجات کشور کمک گرفته شود، بازهم دزدی ها آغاز شده اند و نهاد های "امنیتی" و"اطلاعاتی" جمهوری اسلامی کماکان میگیرند، می بندند، شکنجه می کنند و می کشند.
بلی آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری شما هم دهان ها و دستهای دانایان را می بندند و دهان ها و دستهای نادانان و دزدان و زورگویان را برای دروغ، فریب، دزدی و چپاول ثروت ملی باز می گذارند!
جبهه ملی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکترعلی رشیدی است. این استاد ملی و مصدقی جز خدمت به ملت و کشور ایران مرتکب هیچ جرمی در جمهوری اسلامی نگردیده است.
جبهه ملی ایران تمام احزاب، سازمانها و گروه های ایرانی آزادی خواه و دمکرات را برای کوشش در راه آزادی دکتر علی رشیدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی فرا می خواند.

پاینده ایران
جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا
جمعه، بیست و هفتم دیماه ١٣٩٢