Advertise here

بیست دو بهمن روز عزای مدرنیت و جشن سیاه اندیشان

Balatarin

  برای حافظه تاریخی نسل جوان

بیست دوبهمن روز پیروزی جهل بر نادانی ست.
بیست و دو بهمن روز پیروزی تشکیلاتن منسجم آخوندها بر نیروهای پراکنده چپ و روشنفکر بود

 

بیست و دوبهمن روز ترکیدن حیاب مدرنیته و عریان شدن فرهنگ جهل چند صد ساله اسلامی در جامعه ایران است

 

بیست دو بهمن روز عزای مدرنتیه و جشن سیاه اندیشان

حمینی یکی از جنایتکاران تاریخ اخیر ایران و جهان.

اسلام سیاسی خمینی و جانشینش خامنه ای نماد سرکوب و کشتار ، رذالت، ددمنشی، جهل و نادانی، بی ارزش ساختن کرامت و ارزش های انسانی و در انتها منجر به ویرانی فرهنگ و تاریخ و اقتصاد ایران گردید.

 

خمینی و خامنه ای در تاریخ ایران و جهان امروز، بمثابه خونخوارترین انسانها با اندیشه مادون حیوانی که دشمنی ابدی با مدرنتیه را دارند، شناخته می شوند. و نام آنها لکه ننگی ست بر تاریخ ایران و جهان..

تسخیر قدرت سیاسی در بیست و دوبهمن خمینی و اطرافیانش را در ابتدا جلوس به تخت پادشاهی اسلامی کور کرد. آنها در رویا هم نمی توانستند بدین بیندیشند که می توانند با استفاده از برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ، آنهم در کشور روی به توسعه ای مانند ایران، قدرت سیاسی را تسخیر نمایند. به همین دلیل خمینی در ابتدای آمدنش به ایران هیچگاه ا از قدرت سیاسی و جامعه شریعه اسلامی حرفی نزد. بمجردی که خرش از پل گذر کرد، این تفکر قرون وسطی ای را را به میان آورد و شروع به سر به نیست کردن آزادیخواهان نمود.

 

دوازده بهمن ماه ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی که حامیان وی از وی با عنوان «امام» یاد می‌کردند با هواپیمای ایرفرانس از پاریس راهی تهران شد. خبرنگاری در هوا پیما از خمینی پرسید که چه احساسی از بازگشت به ایران دارد. او پاسخ داد: «هیچ». با این حال صادق قطب‌زاده برای خبرنگار ترجمه کرد که آیت‌الله در این مورد پاسخی نمی‌دهند. این جنایتکار از همان ابتدا به تنها چیزی که می اندیشید تحمیل ایده عقب مانده قرون وسطی خود بر ایران و ایرانی بود به همین دلیل ایران و ایرانی برایش هیچ ارزشی نداشت.

 

واقعیت دیگری را که بسیاری در این میان باید بدان بیندیشند، سازماندهی آخوندها بود. آنها با برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ایرانی و بهره برداری از رسانه ها ( رادیو، تلفن، روزنامه های رسمی کشور ) توانستند بسیاری از مردم کوچه و بازار را برای اعمال خود سازماندهی نمایند و آنها را به خیابانها بیاورند و با شعارهای مذهبی فرهنگ تقریبا فراموش شده ارتجاعی خود را در میان بسیاری از مردم دوباره جان بدهند و آنرا با شعارهای مذهبی خویشتن حتی در پروسه تظاهرات میلیونی متفاوت ضد سلطنتی نهادینه سازند.
این یکی ازموثرترین سلاحهایی بود که آخوندها برای تسخیر قدرت در مقابل نیروهای روشنفکر وچپ در دست داشتند.

 

آنها هیچگاه و در هیچ مقطعی از نیروهای مخالف خود حمایت نکردند و حتی در مواردی که نیروهای چپ دست بالا را داشتند با علم کردن و بهره برداری ازقربانیان مجاهد و حتی چپ به مطرح ساختن خود و مذهب اسلام خویشتن پرداختند. بدیهی ست که موفقیت آنها در گرفتن قدرت عمل از نیروهای مخالف و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور سازماندهی منجسم آنها بود. کامبیز ایرانی     Foto: ‎برای حافظه تاریخی نسل جوان  بیست دوبهمن روز پیروزی جهل بر نادانی ست. بیست و دو بهمن روز پیروزی تشکیلاتن منسجم آخوندها بر نیروهای پراکنده چپ و روشنفکر بود بیست و دوبهمن روز ترکیدن حیاب مدرنیته و عریان شدن فرهنگ جهل چند صد ساله اسلامی در جامعه ایران است بیست دو بهمن روز عزای مدرنتیه و جشن سیاه اندیشان  حمینی یکی از جنایتکاران تاریخ اخیر ایران و جهان.  اسلام سیاسی خمینی و جانشینش خامنه ای نماد سرکوب و کشتار ، رذالت، ددمنشی، جهل و نادانی، بی ارزش ساختن کرامت و ارزش های انسانی و در انتها منجر به ویرانی فرهنگ و تاریخ و اقتصاد ایران گردید. خمینی و خامنه ای در تاریخ ایران و جهان امروز،  بمثابه خونخوارترین انسانها با اندیشه مادون حیوانی که دشمنی ابدی با مدرنتیه را دارند، شناخته می شوند. و نام آنها لکه ننگی ست بر تاریخ ایران و جهان..  تسخیر قدرت سیاسی در بیست و دوبهمن  خمینی و اطرافیانش را در ابتدا جلوس به تخت پادشاهی اسلامی کور کرد. آنها در رویا هم نمی توانستند بدین بیندیشند که می توانند با استفاده از برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ، آنهم در کشور روی به توسعه ای مانند ایران، قدرت سیاسی را تسخیر نمایند. به همین دلیل خمینی در ابتدای آمدنش به ایران هیچگاه ا از قدرت سیاسی و جامعه شریعه اسلامی حرفی نزد. بمجردی که خرش از پل گذر کرد، این تفکر قرون وسطی ای را را به میان آورد و شروع به سر به نیست کردن آزادیخواهان نمود.  دوازده بهمن ماه ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی که حامیان وی از وی با عنوان «امام» یاد می‌کردند با هواپیمای ایرفرانس از پاریس راهی تهران شد. خبرنگاری در هوا پیما از خمینی پرسید که چه احساسی از بازگشت به ایران دارد. او پاسخ داد: «هیچ». با این حال صادق قطب‌زاده برای خبرنگار ترجمه کرد که آیت‌الله در این مورد پاسخی نمی‌دهند. این جنایتکار از همان ابتدا به تنها چیزی که می اندیشید تحمیل ایده عقب مانده قرون وسطی خود بر ایران و ایرانی بود به همین دلیل ایران و ایرانی برایش هیچ ارزشی نداشت. واقعیت دیگری را که بسیاری در این میان باید بدان بیندیشند، سازماندهی آخوندها بود. آنها با برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ایرانی و بهره برداری از رسانه ها ( رادیو، تلفن، روزنامه های رسمی کشور ) توانستند بسیاری از مردم کوچه و بازار را برای اعمال خود سازماندهی نمایند و آنها را به خیابانها بیاورند و با شعارهای مذهبی فرهنگ تقریبا فراموش شده ارتجاعی خود را در میان بسیاری از مردم دوباره جان بدهند و آنرا با شعارهای مذهبی خویشتن حتی در پروسه تظاهرات میلیونی متفاوت ضد سلطنتی نهادینه سازند. این یکی ازموثرترین سلاحهایی بود که آخوندها برای تسخیر قدرت در مقابل نیروهای روشنفکر وچپ در دست داشتند. آنها هیچگاه و در هیچ مقطعی از نیروهای مخالف خود حمایت نکردند و ختی در مواردی که نیروهای چپ دست بالا را داشتند با علم کردن و بهره برداری ازقربانیان مجاهد و حتی چپ به مطرح ساختن خود و مذهب اسلام خویشتن پرداختند. بدیهی ست که موفقیت آنها در گرفتن قدرت عمل از نیروهای مخالف و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور سازماندهی منجسم آنها بود. کامبیز ایرانی‎  

Balatarin

Comments 46 Pending 0

Sort comments:
Tooraj

Tooraj

اين كلمه "سياه" به معنى بد را اگر عوض كنيد و بجاش كلمات ديگرى مثلآ تاريك انديش، عقب گرا، ارتجاعى و غيره را استفاده كنيد بهتر است. سياه پوستان فكر نمى كنند كه رنگ آنها نشان دهنده تباهى و پليد بودن است. البته اين كلمه در بسيارى از زبانها و فرهنگها مرسوم است، حال آنكه آگاهان خوب است كه اين رسم را برچينند

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

تورج جان دم شما گرم
این حقیر نیز از بابت این نام گذاری ها دل خوشی ندارم, ولی یه مقدار که زیاد پافشاری کنید , ملت میگن طرف زیادی مته به خشخاش میذاره!
متاسفانه زبان پارسی معاصر ما در اوایل قرن بیست و یکم هنوز خیلی از جنبه های نه چندان مثبت خویش را حفظ کرده است.
جالب این جاست که چند هفته پیش در اینجا خبری بود در مورد اعتراض به نام گذاری تیم فوتبال آمریکایی شهر واشینگتون The Red Skins"رد سکینز" حال اینکه در زبان پارسی نام رسمی برای بومیان آمریکایی "سرخ پست" میباشد!
البته در این مورد صحبت بسیار است و این فقط مختص زبان و فرهنگ پارسی و ایرانی نیست.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

To Amirparviz

1. This guy and this clip has a lot to do with you when you praised Savak.

2. Democracy has brought so much good to India and Italy and Ireland that no dictatorship was capable of bringing. This is a fact that can be easily supported by data and the status of these countries in world scene. Democracy in India helped the country to feed its one billion people without plundering its natural resources, unlike Iran has done by only relying on selling of her natural resources. India is a country of so many religions and languages and cultures, democracy has kept it together. Its middle class is growing because they have a sound economy. It has a powerful navy and air-force, it is a scientific power. It is a nuclear power. Its spacecraft is already in its way to planet Mars. It will produce its first AWACS airplane in cooperation with Rausia by 2020. It is an exporter of agriculture products to other countries (without selling oil or other natural resources). It has to deal with a lots of difficulties due to Eastern culture which is dominant in India, democracy has made it not so hard. Dictatorship is embedded on Eastern cultures, implementing democracy in these kind of societies is not so easy, but India has done it. India has a long path to follow and to become a more just society and less oppressive, but democracy can help.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

Babak,

This guy is out of his mind and should be ignored...one wonders whether or not he is a druggy, but one thing is for sure he has never lived in Iran and in the state of hallucination, either paid to say what he says or completely out of his mind!

When you choose SAVAK to be your hero...you have to be either a mental case or a very SICK creature!

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

In short democratic system is not the path for the obvious truths I stated, nor is lying about the past as well as not acknowledging its achievements. With people that form an opposition based on intentional lies for political purposes and personal gain, most Iranians don't want to have such people represent them and work for them in the name of service their interest when they are only after money.

Corporate Controlled Democratic Systems are not their for Irans or India's or Nigeria's Interests but to serve and be controlled and lose their independence from western corporations. If Iranians want to maintain their Independence or restore it, they need to act based on the way the last king did it, based on alliances and not compromising the interests of the Iranian economy for anyone.
The democratic systems are fully thwarted and controlled through a few people involved in politics in favor of themselves and in service of corporate interests above national interest.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Savaks hands were tied, they could not kill a convicted and sentenced to death mass murderer because of foreign pressure which organized his every details out of the country to Iraq and then to france. Savak did its job properly, accountably and with out torture or abuse of the law. Iran was fighting for its life against foreign plots using Iranians to thwart Iran. They lost because the King threw in the towel when propaganda experts based on lies won support of many people, blaming the king for trash talk, like dictator, corrupt, thief, stooge etc and on that day most of the people of Iran lost their Independence and Freedom and opportunities, which was among the best in the world and the region at the time.

India is forever a developing country, the only countries I know of that have been able to successfully modernize are not democratic systems or societies, as the latest examples show like japan, germany, russia, china all progressing far more than india in less time and against the will of the USA, UK, France, they all successfully not by democracy left the developing country status to becoming developed countries. India is not in the hands of Indians or the people which are very poor. Iran was on the right path with a King before and did more for Iran than any democracy has been able to do and needs to build a foundation based on pursuing national interests above politics and following the law and delivering freedom and justice socially.

All of these Iran had with the late king before people decided to blow it away and start from scratch, now they have to regain power and the only group that did not betray Iran are the monarchists/nationalists which is the last group the west can tolerate for Iran as a result of having betrayed them before and how good they proved to be regarding serving Iranians Interests and Rights.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

چپ در کوران انقلاب حضور بر جسته ای نداشت، تنها حزب توده بود که در سال اخر انقلاب با چمدان پر روبل به ایران رفت و اعتصابات کارگری در شرکت نفت و دیگر مراکز مهم صنعتی به نفع خمینی راه انداخت.

جرثومه اسلامی امروز تنها در دو جبه موازی و همزمان به اشغال دانی تاریخ میرود، یعنی مبارزه سیاسی و فرهنگی با رژیم و کیش ان است. هر شکل دیگر از مبارزه منتهی به ازادی ایران از این جرثومه نمیشود.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

One major problem was that serious opposition, i.e. the National Front, had been decimated by the traitor king out of the paranoia that all treasonous dictators possess and/or suffer from!

In other words, all those capable to act had either been murdered or were living abroad and in exile; opposition had been left in the hands of a group of elderly gentlemen who were way passed their primes and could not stand and were not ready for the bulwark of the well organized Akhoond, who had been pampered in the interim! Sensing NO opposition this butcher did what all despots are WELL known to do...getting rid of the remaining potential opposition that had been left behind, and in the name of Islam. And once again Iran slept into the darkness of despotism and dictatorship and our GREAT revolution nullified!

A harsh lesson to be learned!

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Be Qeirat va Be Rahm is what we have in Iran and Watching how untrue and useless western public opinion is, as a direct result of its worthless misinforming free media it shocks me at how people put such democratic system which in practice reduces people power in so many areas.

What does Iran need? A small group of elites running the country effectively for the benefit of opportunity for the people, not themselves only, exactly like it was in the 1970's. Getting to the point where we can have reasonable and intelligent opposition from another team of experienced elites will take time to develop as will the civil society needed to maintain democratic rule and the culture of democracy that is the key benefit, not the govt system.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

clearly I disagree with the nonsense this person is spouting out. Most Genuine Nationalists and Supporters of Iranian Culture are supporters of the Monarchy. Savak did a good and necessary job and helped advance human rights in Iran, it was an accountable organization and the head of savak in his book clarifies that claims that people were tortured are opposition propaganda and not reality. SAVAK would never torture, torture is a crime against humanity, peoples rights and a crime in Iran of the shahs era. Those who claim SAVAK tortured are not only not intellectuals, their action only go to prove that Iranians were not ready to have a real opposition and democratic systems. The opposition to the Monarchy were ignorant Idiots generally speaking. The Monarchy was doing a lot of good for the people of Iran.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Amirparviz

After what you said about Khebreganeh-Rahabri and democracy in India and now about Savak, are you related to this guy?:

&list=PL1PD6FC9LkmRJrjnEx00j3haKVgsAfmv-

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Yeah let me tell you democracy in india, it has really brought about people power, lots and lots of people over there, except not so much power in reality. No growth, mass poverty and mass unemployment, dirty cities, lack of progress or development. Your idea of a party? How about oil rich Nigeria, it looks like oil income isn't getting distributed to the people in this democracy either it appears.

Democracy isn't the solution, if it was you would never hear about greece, italy, ireland, portugal, spain and other wonderful democracies borrowing more money than their people can ever pay off and enslaving their entire national economies in exchange for power? Things are not as they seem. To admit Democracy isn't working for most and isn't proven would only be to look at the facts rationally and comment.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

what does iraq have to do with iran? democracy being imposed by murder and occupation shows how bankrupt democratic systems are no? Democratic Systems I find attract like themselves the Hypocritical, raping, robbing, torturing, murdering, lying, 2 faced magnets. Iranian Culture for the people of Iran trumps democratic systems for most Iranians within Iran.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Schamsi,

I am not a "roushanfakr". But I understand when I need to go to bathroom and I do not need a bastard to remind me when is the time. I understand when I am hungry and that I need to eat, also aware that more food does not mean that I should over eat. Again no bastard is needed to remind me of that. I understand respect, and I am annoyed by disrespect, and you may be clue less how much a disrespect violates my pride, a bastard no matter who he or she is can not do that to me in ease. I know that nobody has the right to tell me what to read, to see or think. It is better that no bastard no matter how many roads or bridges he builds or how many butt-kissers he sends overseas to become "educated" has the right to decide for me what I should read or see or discuss. In your post your trying hard to justify Estebdad and that we should not have raised our voice against past ESTEBDAD. When there is an abusive situation we should get out of it, but the outcome of our action may be worse, and the abuser can of course say:"Look how stupid you are, you can not get anybody better than me". No, no, no Schamsy, we always should try to get out of an abusive situation, because the abuser always want the abused to be quiet and thankful to what he or she has. The Mostabet takes away our dignity and self-esteem so that when we rebel yet we fail. That is what you are trying to defend. You are trying hard to say that the abuser has the right to screw us as long as he allows us to live, and eat and have a place to sleep. But Schamcy all dictators and their supporters are already in the hell or in their way to the hell. Slaves show teeth and slave-master is angry why the slaves can not be thankful. And you and your like are foreman for the slave master. But slave want to be free no matter what.

schamsi1

Schamsi1

@babak:

I am glad that you do not call yourself Roushanfekr, this opens some Space for discussion. Look, my duty is not to defend the past system or the Shah, I am not his advocate. But I want to come so close as possible to truth.

My question ist the follwing: WHO is the one, who can judge so objective for a whole population about that prerevolutionary time, if Estbdad existed or not?
Let us say, that there was Estebdad (for sure there was some):

->What kind of Estebdad? For whom?

There we come to different interests.

For sure there was Estebdad for Leftists, Tudeh and so son. They defined workers suffered because of Estebdad. But the Mullahs also claimed, there was religious estbdad. And the majority of Iranians? Did they felt Estebdad? Or did some groups had to start with agitation to create the political needs of people?
Did groups meddle in the normal development?


There are people who say: If you compare "bad" and "worse", then in the retrospective of course it is easy to say: Of course the revolution was a mistake. My question: WHO is admitted to assess for 35 Millionen Iranians that time, that there was enough Estebdad to start a revolution?

Am I allowed to determine for you, that you were wrong? For sure not. Even today, in Irans darkest hours, not all Iranians want a revolution for different reasons. While for me and you it might be "clear", that a system change is "necessary", can we both decide for Iran while sitting in the US and europe..? Can you take the responsibilty?

What I critisize: If "you" or anybody feels offended by a regime, please consider first: Do all the people think like you? Or is it only your worldview or ideology? The argument at this point often is: "But all the Iranians went on the streets! Everybody wanted the Shah out, see the films, so this is the evidence!" Yes, in the end, but these people came out to the streets, after the need from different groups was channeled into one movement. Mybe we have different views at this point.

And my advice to everybody: Once you have determined, that all the people suffer, and you have to start a revolution, then be sure you have a good plan. Do you know what you want for the country? Can you run a country? Have you thought every step until the end???

So I am more concerned about the future.

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

اکنون با گذشت سی و پنچ سال از سرنگونی شاه و پیروزی رژیم سیاه اندیش جمهوری نقش روشنفکران، آگاهان، سازمانها و احزاب سیاسی را در تثبیت اسلام سیاسی کنونی هیچکس دیگر نمی تواند کتمان نماید.
شوربختانه بسیاری از نیروهای سیاسی در ابتدای انقلاب برغم اینکه با پرچم مبارزه با امپریالیسم ، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا یا جامعه بی طبقه توحیدی به میدان امدند ، اما این اندیشه را در میان هواداران و اعضای خود تداعی ساختند، که آنها برای سرنگونی شاه از حرکت انقلابی خمینی طرفداری می نمایند و حتی شعارها و سرودهایی را که از سوی جمعیت سازماندهی شده آخوندها به توده های مردم دیکته می شد ، با چه چه و به به تکرار می نمودند.

در آن هنگام پرسش و انتقاد بسیاری از هواداران سازمانهای چپ و حتی مذهبی به رهبری آنها این بود ، که چرا باید آنها در همه زمینه ها برای سرنگونی رژیم شاه با آخوندها هم آواز گردند.؟
پاسخ بسیاری از رهبران سازمانهای سیاسی بویژه چپ این بود که ما باید برای براندازی شاه به یک ائتلاف موقتی با نیروهای مذهبی مانند روحانیت و مجاهدین تن بدهیم. تلاش آنها در این راستا برای متقاعد ساختن کادرها و هواداران خود این بود که راهی که انها در پیش گرفته اند، برعکس راه آخوندها پیشرفته و علمی ست و بدون تردید به پیروزی منتهی می گردد. ( باید در اینجا گفت زرشک)

شوربختانه در هنگام سرنگونی رژیم شاه بسیاری از زندانیان سیاسی سابق که کادرها و رهبران نیروهای سیاسی را نیز در آنزمان تشکیل می دادند، سرمست و مسرور از پیروزی به قول خودشان انقلاب بودند. حال آنکه این پیروزی از آن خمینی بود و وی نیز نطر نداشت که به هیچ وجه آنرا با آنها تقسیم نماید. نمودش را ما پس از پیروزی و تسخیر قدرت سیاسی خمینی با شعارهای استراتژیکش مانند حزب فقط حزب الله و جمهوری یعنی جمهوری اسلامی مشاهده نمودیم .
رهبران نیروهای سیاسی بدلیل عدم درک درست از این فاجعه شوربختانه بجای اینکه به فکر اساسی و چاره اندیشی بپردازند و از فضای نیم بند باز سیاسی حداکثر استفاده را برای کسب خواسته های سیاسی و احقاق حقوق شهروندی بنمایند، و نوک حمله و تمرکز تاکتیک های خود را به مبارزه و مقابله با دشمن مردم و سرزمین ایران یعنی روحانیت و اهداف شوم آن اختصاص بدهند، به جان یکدیگر افتادند و خویشتن را لت و پار کردند و این عامل نیز به خمینی که رهبری انقلاب و دستگاه سازماندهی شده اخوندها را در دست داشت فرصت مطلوبی داد تا جملگی آنها را لت و پار کند.

رهبران و کادرهای سیاسی هنگامی بخود امدند که خمینی نسخه مرگ تک تک آنها را با استناد به اسلام سیاسی خود پیچیده بود.
سی خرداد شصت آغاز جنگ علنی خمینی و نیروهای اوباشش برای نابودی مخالفین و تثبیت صددرصد جمهوری اسلامی شد. در این روز هزاران هزار نفر دستکیر صدها نفر درخیابانها به گلوله بسته شدند و خمینی در سخنرانی مهم خود جملگی مخالفین سیاسی خود آنها را ضد انقلاب و دشمن اسلام نامید و با سازماندهی نیروهای تحت حمایت خود بخشی از توده های مردم را نیز برای سرکوب و کشتار آنها به خیابانها گسیل داد.
شوربختانه تجزیه و تحلیلهای نیروهای سیاسی برای مبارزه با دستگاه شورم روحانیت به رهبری خمینی از حد تئوریک گذر ننمود و منجر به نابودی و متلاشی شدن سازمانها و نیروهای سیاسی آن دوره گردد.
شوربختانه بازماندگان این نیروها بدون انیکه با اعمال گذشته خود بطور سیستماتیک برخورد نمایند، همان تاکتیک گذشته خود را برای تسخیر قدرت سیاسی به پیش می برند و به هیچ وجه مایل نیستند که در نکات کلیدی با هم اندیشان یا سازمانها و احزاب دیگر سیاسی مشارکت نمایند تا اپوزیسیون قدرتمندی را بوجود بیاورند.
عدم وجود یک آلترناتیو منسجم و قوی به رزیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی این جرات را می دهد تا کماکان همان سیاست کشتار و سرکوب انسانهای بی گناه را ادامه بدهد، برغم اینکه اقتصاد کشور بدلیل سیاستهای چپاولگرانه مسئولین رژیم در ورطه نابودی قرار گرفته است، اما هیچ چشم اندازی تغییر و تحول در جامعه ایران وجود ندارد....
آرمین آرمان

Anglo_Phile

Anglo Phile

قابل توجه رفیق زندانیان:


حزب توده بود که در سال اخر انقلاب با چمدان پر روبل به ایران رفت و اعتصابات کارگری در شرکت نفت و دیگر مراکز مهم صنعتی به نفع خمینی راه انداخت.