Advertise here

براى حافظه سياسى نسل جوان

Balatarin

مردمى كه   آقای آخوند خامنه اى و مزدور إنش از آن همواره سخن مى گويد، کسی جز  مزدوران، خوديها و خويشاوندان خود نمى باشند. 

 

دیكتاتور ها در طول تاریخ حاکمیت خود  هيچ اعتقاد و اعتمادى به مردم خود  نداشته و ندارند، زيرا نه براى حقوق شهروندی ،  رفاه و عدالت آنها  بلكه براى ادامه حاكميت و تثبیت قدرت خود تلاش مى نمايند و آنچه قدرت آنها را تضمين مى نمايد، منابع طبيعي و مالى  مردم کشورشان  است.
 

در ايران يكى از مهم ترين پايه هاى ماندگاري رژيم سياه انديش جمهورى اسلامى به رهبرى على خامنه اى فروش نفت و ديگر فر آورده هاى نفتى ست. اگر اين شريان مسدود گردد، عمر رژيم نيز به پايان خواهد رسيد. 

 

رژيم سياه انديش جمهورى اسلامى سيستم بسیار پیچیده و پر طمطراقی  را براى ادامه حيات خويشتن ساخته است كه تنها از راه  فروش فر آورده هاى مهم  طبیعی و بویژه نفت  كه پايه هاى اقتصاد تك مصرفى كشور نيز تشکیل می دهد، اداره و ، تغذيه مى گردد. اين شگفت آور نيست كه اكنون على خامنه اى رهبر رژيم براى استمرار و پایداری حود   و نهادهاي كذايي اسلام سياسى اش  مجبور به نوشيدن جام زهر وپذيرش خواسته هاى امريكا و غرب شده است

 

برغم اينكه مطلب و گزارش ذيل به  سال  گذشته تعلق دارد، اما پرده از سیاست های ضد انسانی   رژیم و رهبر کذایی اش  بر مى دارد، كه  مردم، فرهنگ و تاریخ ایران را در سراشیبی نابودی قرار داده است. آرمين آرمان    

 

 

خامنه ای به پسرش:  این نهار به دولت تعلق دارد و  تو حق نداری آنرا  بخوری

آیا می دانستید خامنه ای که برای بیت المال مردم سینه چاک می دهد، تعداد محافظان شخصی وی بالغ بر هزاران هزاز پاسدار می گردد و تنها محارج روزانه آنها برای مردم ایران بالغ بر میلیونها دلار می گردد.

آیا می دانستید، خامنه ای که از سوی مزدوران خود به خدای روی زمین ارتقا پیدا نموده است، میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران را هرساله بعنوان کمک مالی به بشار اسد و حزب ا الله لبنان و دیگر باندهای بنیادگرای تروریستی اسلامی اختصاص داده است. 

آیا می دانستید که خامنه ای و خانواده اش میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران را برای خود و چندین نسل بعدی خود در بانگهای معتبر خارج از کشور نگهداری می نمایند. این درحالیست که میلیونها نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و خیل عطیمی از دختران و زنان آنها برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان به حرفه تن فروشی تن درداده اند.
آیا می دانستید که خامنه ای یکی از بزرگترین دارندگان کلیکسیونهای اشیای گرانقیمت هنری جهان می باشد. 

آیا می دانستید خامنه ای طی بیست و دوسال گذشته که برمسند رهبری نشسته دستور کشتار صدها هزاران انسان بی گناه را مشتقیما به پاسداران وحشی خود داده و میدهد و در تمام تصمیمات سرنوشت ساز کشوری نقش تعیین کننده ای را دارد

 

و مسئول اصلی نابسامانیهای کنونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایرانی می باشد

 

آیا می دانستید که ساختن بم اتم و سرمایه گذار ی های عظیم میلیاردی در سایتهای اتمی خواسته خامنه ای و تنها خامنه بوده است.

و در انتها آیا می دانستید، که خامنه ای از مذهب تنها بعنوان وسیله ای برای دست یابی به قدرت مطلق حاکمیت خود در ایران بهره برداری می نماید. آرمین آرمان 
-------------------------------------------------------------------------------------

جنوب نیوز: در پی رحلت آیت الله آیت اللهی، امام جمعه لار، رجانیوز مصاحبه ای را که برای ویژه نامه سفر رهبر انقلاب به استان فارس تهیه شده بود منتشر کرده که در بخشهایی از آن آمده است:

از سفر ایشان به لار بگویید، کمی از آن دیدار برای ما بفرمایید.

حقیقتا عرض می کنم؛ بنده معتقدم که نه در گذشته و نه امروزه، هیچ کس نه در تهران و نه در هیچ جای دیگر، نمی تواند این مملکت جمهوری اسلامی را مثل رهبر معظم انقلاب اداره کند. این اعتقاد قلبی و راسخ من است. بیانات ایشان هم واقعا حکیمانه است. هم آن نصیحت هایی که به عموم مردم می کنند و هم آن راهنمایی هایی که به گروه ها و دسته های مختلف می کنند، همه اش حکیمانه و اندرزهای الهی است. این را هم عرض کنم که زندگانی ایشان بسیار ساده است و ایشان بر روی بیت المال مسلمین بسیار حساس هستند. مثلا بنده اطلاع دارم که یکی از پسرهای مقام معظم رهبری هنگام ظهر در منزل ایشان بوده اند و قصد داشته اند نهار را خدمت ایشان بمانند. حضرت آقا همان روز مهمان دولتی داشتند و از غذای حکومت تناول می فرمودند. به همین دلیل خطاب به فرزندشان می فرمایند، که این نهار دولتی هست و چون شما دولتی نیستی حق نداری بخوری و ایشان را از خوردن نهار منع می کنند. این خصوصیت ایشان است که منزلش ساده، لوازم منزلش ساده و زندگانیش هم ساده است. و در کمال عدالت و زهد و تقوا زندگی می کنند و حتی عیال ایشان وقتی می خواهند برای خرید به بیرون بروند، سوار یک پیکان ساده می شوند و به خرید می روند.
   Foto: ‎خامنه ای به پسرش: این نهار دولتی است، حق نداری بخوری آیا می دانستید خامنه ای که برای بیت المال مردم سینه چاک می دهد، تعداد محافظان شخصی وی بالغ بر هزاران هزاز پاسدار می گردد و تنها محارج  روزانه آنها برای مردم ایران بالغ بر میلیونها دلار می گردد. آیا می دانستید، خامنه ای که از سوی مزدوران خود به خدای روی زمین ارتقا پیدا نموده است، میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران را هرساله بعنوان کمک مالی به بشار اسد و حزب ا الله لبنان و دیگر باندهای بنیادگرای تروریستی اسلامی اختصاص داده است.  آیا می دانستید که خامنه ای و خانواده اش میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران را برای خود و چندین نسل بعدی خود در بانگهای معتبر خارج از کشور نگهداری می نمایند. این درحالیست که میلیونها نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و خیل عطیمی از دختران و زنان آنها برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان به حرفه تن فروشی تن درداده اند. آیا می دانستید که خامنه ای یکی از بزرگترین دارندگان کلیکسیونهای اشیای گرانقیمت هنری جهان می باشد.   آیا می دانستید خامنه ای طی بیست و دوسال گذشته که برمسند رهبری نشسته دستور کشتار صدها هزاران انسان بی گناه را مشتقیما به پاسداران وحشی خود داده و میدهد و در تمام تصمیمات سرنوشت ساز کشوری نقش تعیین کننده ای را دارد و مسئول اصلی نابسامانیهای کنونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایرانی می باشد آیا می دانستید که ساختن بم اتم و سرمایه گذار ی های عظیم میلیاردی در سایتهای اتمی خواسته خامنه ای و تنها خامنه بوده است. و در انتها آیا می دانستید، که خامنه ای از مذهب تنها بعنوان وسیله ای برای دست یابی به قدرت مطلق حاکمیت خود در ایران بهره برداری می نماید. آرمین آرمان  ------------------------------------------------------------------------------------- جنوب نیوز: در پی رحلت آیت الله آیت اللهی، امام جمعه لار، رجانیوز مصاحبه ای را که برای ویژه نامه سفر رهبر انقلاب به استان فارس تهیه شده بود منتشر کرده که در بخشهایی از آن آمده است: از سفر ایشان به لار بگویید، کمی از آن دیدار برای ما بفرمایید. حقیقتا عرض می کنم؛ بنده معتقدم که نه در گذشته و نه امروزه، هیچ کس نه در تهران و نه در هیچ جای دیگر، نمی تواند این مملکت جمهوری اسلامی را مثل رهبر معظم انقلاب اداره کند. این اعتقاد قلبی و راسخ من است. بیانات ایشان هم واقعا حکیمانه است. هم آن نصیحت هایی که به عموم مردم می کنند و هم آن راهنمایی هایی که به گروه ها و دسته های مختلف می کنند، همه اش حکیمانه و اندرزهای الهی است. این را هم عرض کنم که زندگانی ایشان بسیار ساده است و ایشان بر روی بیت المال مسلمین بسیار حساس هستند. مثلا بنده اطلاع دارم که یکی از پسرهای مقام معظم رهبری هنگام ظهر در منزل ایشان بوده اند و قصد داشته اند نهار را خدمت ایشان بمانند. حضرت آقا همان روز مهمان دولتی داشتند و از غذای حکومت تناول می فرمودند. به همین دلیل خطاب به فرزندشان می فرمایند، که این نهار دولتی هست و چون شما دولتی نیستی حق نداری بخوری و ایشان را از خوردن نهار منع می کنند. این خصوصیت ایشان است که منزلش ساده، لوازم منزلش ساده و زندگانیش هم ساده است. و در کمال عدالت و زهد و تقوا زندگی می کنند و حتی عیال ایشان وقتی می خواهند برای خرید به بیرون بروند، سوار یک پیکان ساده می شوند و به خرید می روند.‎ 1  

Balatarin

Comments 9 Pending 0

Sort comments:
Aliof

Ali Rezaabady I respect life in any form and in its totality. I reject all super natural phenomenon and I believe with all my heart that religion in any form and shape is a deadly shackle that bonds our intellect to abyss of oblivion.

I love it when some people talk about democracy in Iran. 80% of Iran population believe, Khamenei is really the hand of god on earth. And "yes" to all of Mr. Arman's questions. Why shouldn't Khamenei enjoy everything you stated above?

As long as there donkeys, there will be someone to ride them mercilessly.

Through trust of deeply religious (stupidity) of Iranian people, a dime dozen nobody, has ascended to peacock throne. He is going to kill, cheat, lie, embezzle and miss lead to keep his sit. I am surprised he hasn't called himself god, yet.

It won't be long before he proclaim his sainthood and the receiver of that well living creature, "Mahdi". You have to love the set up.

Straight from fairy-tail none sense books, we the Persians have been bomb down to swallow it all, the line, the hook, the bait and the sicker.

Only Iranians are capable of the kind of revolution that removes their heavenly king to replace him with an illiterate tool with foreign agendas who can't even construct a sentence in Persian or any other language for that matter. It can't get worse than that.

maziar58

maziar 58 Maziar

كامبيز خان
بياد داشته باشيد كه دولتها ميايند و ميروند
اين ملت است كه ميماند
به اميد ايران وايرانى ازاد.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Dear Ali Rezaabady

You wrote
"80% of Iran population believe, Khamenei is really the hand of god on earth."
Can you tell me your source for that 80%?

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

What was probably meant was 80% of Iranians abroad, for inside Iran there's definitely no lack of struggles, courage or perseverance. Too bad we can't say the same thing about Iranians abroad!

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

ما زيار گرامى، ما در رابطه با يك موضوع بسيار مشخصي صحبت مى كنيم و آن فرهنگى ست كه پس از حمله إعراب به ايران درون مردم ما نهادينه شد وميراث و شكوفايي اين فرهنگ را اكنون رژيم سياه انديش جمهورى اسلامى مى ببينيم. بديهى ست كه اين فرهنگ بگونه اى كه شما در كامانتان مطرح ساختنيد مانند دولت ها نرفته . كامبيز ايرانى .

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

آقاى رضا آبادى، رفتأر اجتماعى مردم ايران را ما نمى توانيم حتى با تغيير ر ژيم سياه انديش جمهورى اسلامى تغيير بدهيم. مطمئنا براندازى اين رژيم مى تواند راه را براى شكوفاىى يك ايران مدرن هموار سازد و اين البته بدون ايجاد يك بديل منسجم و واقعگرا تحقق پذير نيست. كامبيز ايرانى

maziar58

maziar 58 Maziar

منظور همان ملتى است كه بنا به بادى يك روز دنبال مرحوم مصدق افتادند وفردا جاوبد شاه گويان …
دقيقا همان ملت در سألهاى بعد مرحوم شاه را پايين اوردند و دنبال خمينى افتادند
بدانيم كه تا زمانى كه تعلقات به دين و قضاوقدر در ان فرهنگ باشد
ايرانى هميشه در حالت يك قدم بجلو و دو قدم به عقب خواهد ماند.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Dear Kambiz

You wrote:

ما زيار گرامى، ما در رابطه با يك موضوع بسيار مشخصي صحبت مى كنيم و آن فرهنگى ست كه پس از حمله إعراب به ايران درون مردم ما نهادينه شد وميراث و شكوفايي اين فرهنگ را اكنون رژيم سياه انديش جمهورى اسلامى مى ببينيم. بديهى ست كه اين فرهنگ بگونه اى كه شما در كامانتان مطرح ساختنيد مانند دولت ها نرفته . كامبيز ايرانى .

We can not blame everything on Arabs. We have to realize the limitations of Eastern Cultures. It took the World War II and its devastations for Japan to accept democracy and India is still a rape capital of the world, and hangs on hard to its criminal and murderous cast system.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

A hundred years before Islamic invasion of Iran, Sassanian kings had massacred thousands of Mazdakian in cold blood. Many historians refer to that massacre as the turning point in degeneration of Sassanian empire.
Then again Arabs weren't the first foreign conquers we faced. Achemeinedes corruption also provided opportunity for Alexander the Bacheh Mozalf the invade & defeat us, he was neither Arab or Muslim, it was our limitations & weaknesses that augmented him.