Advertise here

استفاده از کمکهای نقدی بریتانیا برای اعدام در ایران

Balatarin

در لندن روزنامه دیلی میل با انتشار گزارشی در مورد کمکهای نقدی بریتانیا به ایران برای اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر به نقل از یک سازمان غیر دولتی مبارزه با اعدام مدعی شده که از پول بریتانیا برای اعدامها در ایران استفاده میشود. بیژن فرهودی نگاهی دارد به این گزارش همراه با گفتگویی با یک مقام سازمان عفو بین الملل.

Balatarin
Sort comments: