Advertise here

گروهی از زندانیان سیاسی چپ به اعتصاب غذای رضا شهابی پیوستند

Balatarin

زنیدان ز 

اخبار روز: عده ای از زندانیان سیاسی چپ زندانی در بند ٣۵۰ اوین از روز شنبه به اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر زندانی در این بند پیوسته اند. به گزارش اخبار روز فریدون صیدی راد، سروش ثابت، سعید جلالی فر، یاشار دارالشفاء و سعید حائری زندانیانی هستند که اعتصاب غذای خود را از روز شنبه آغاز کرده اند. متن اطلاعیه ای این زندانیان که روز شنبه نوشته شده، به شرح زیر است: ۲٣

روز (امروز ۲۶ روز - اخبار روز) از اعتصاب غذای رضا شهابی می گذرد. خواسته ی او چیزی نبوده است مگر برخورداری از فرصتی مناسب و مکفی و فوری برای درمان کامل کلیه ی بیماری هایی که طی دوره ی بازداشت و حبس، گریبانگیر او شده است. خواسته ی او برخورداری از مرخصی استعلاجی برای درمان است. این در حالیست که پزشکی قانونی رای بر عدم تحمل کیفر وی داده است. مکاتبات و درخواست های قانونی رضا شهابی برای درمان مشکلات جسمی اش از جانب دولت، دولت سرمایه دار، در هزارتوی دم و دستگاه اداری و قضایی سرگردان و بی پاسخ ماند. بی اعتنایی مسئولان برای رضا چاره ای باقی نگذاشت جز اعتصاب غذا.

رضا شهابی به رغم وخامت حالش، یا بهتر است بگوییم درست به سبب وخامت حالش دست به اعتصاب غذا زده است. وزن رضا در این ۲٣ روز کاهش نگران کننده ای داشته است. حال رضا در این ۲٣ روز وخامت افزاینده ای یافته است.

ما، جمعی از زندانیان چپ، ضمن هشدار جدی نسبت به وضعیت رضا شهابی، این مبارز صادق و با شهامت جنبش کارگری در حمایت از خواسته ی وی از شنبه ۱۶/۱۰/۹۱ اعتصاب غذای خود را آغاز می کنیم. شرط پایان اعتصاب غذای ما دستیابی رضا به فرصت رضایتبخش درمان است.

زنده باد رضا شهابی و دیگر کارگران آگاه و مبارز – زنده و پوینده باد جنبش کارگری

 

 

 

 

 

 

http://rahekaregarnews.com/body.php?id=5140

Balatarin
Sort comments: