Advertise here

عرب ستیزی و اسلام ایرانیان

Balatarin

خصومت بین عرب  و عجم (ایرانیان)  واقعیتی تاریخی و عینی است؛ نشانه های این عناد که ریشه در عصبیت دارد فراوان است و انکار آن کاری بیهوده میباشد.

میزان این تعصب  دوباره در درون ایران بالا رفته و میرود که قوز بالا قوزی برای وحدت ایرانیان و یکپارچگی آنچه از گزند حوادث از ایران باقیمانده بشود.

به دلیل وحشیگری مستمر نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره با ایرانیان؛ لبۀ تیز واکنش مردم به دین اسلام بوده که بنام آن مورد ظلم و ستم قرار میگیرند و چون مجازات به زبان آوردن این واکنش مرگ است، اسلام ستیزی در لوای عرب ستیزی بیان میگردد.

شوربختانه این واکنش ملت ایران که رنگین کمانی از اقوام گوناگون را در برمیگیرد، دامن اقوام عرب زبان ایران را گرفته که هم از لحاظ مذهبی مورد ستم نظام نکبت هستند و هم از لحاظ قومی مورد بی مهری، هر آنچه ناخواسته، هموطنان خود میباشند.

بایسته است که بیشتر در این باره دقت شود و راه سوء استفاده دیگران از این ظلم مضاعف به ایرانیان عرب زبان مسدود گردد.

پنج ایرانی در استانه اعدام میباشند.

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار!

 

تبریک     

Balatarin

Comments 34 Pending 0

Sort comments:
mahmoudghaffari

mahmoudghaffari

I am one to support this. Iranians and Arabs are different. We are the only culture in the middle East who kept our identity somewhat intact, in no small part due to people like Ferdowsi. Arabs will never be able to take over or change Persians. They have tried many times and more recently for the past 34 years. But like always they shall be defeated. Long Live Persia. www.ghaffaris.com

SamSamVI

SamSam VI Path of Kiaan Ressurection of true Iran Hoisting Drafsheh Kaviaan

Screaming , thief!! thief!! is not gone stick;,

First off, having Saint of Kiaan(pbuh) ,Ferdowsi's line of poetry in such paparazzi humanist blog is a misdeed to his humane ethics & an abuse of his kiaan-centric image. No one among kiaanophils detest Arab race per say but the concept of Ajam-enslavement to Taazi cause be it social/cultural or lingual( like your own shaikh inspired writing). & in that context , even the term Taazi does not refer to the contemporary Arab as a race but the Bedoine occupiers whose legacy has to this date been forcefully transforming & reshaping our kiaani-Iranian identity and destiny. So its not about a race but a concept locked in time & disrupted in 639AD.

You know Mr Fred, with all due respect (& I do have some for you), there is a difference between a cliche humanist vs a practical humanist in that the cliche Javad keeps yelling thief thief!! but the practical humanist actualy goes after the thief. ;). which one are we?.

Good points about our Arab ham-mihans but terrible delivery. paa bezan behtar mishi ::)). best wishes.

Remove the lines of poetry !. Cheers!!!

Demo

Demo

FYI: Even though in Arabic language, Quran is in 100% agreement with the Hakim Ferdowsi regarding the Bedouins Arabs' nature:

'"The Arabs of the desert are the worst in unbelief and hypocrisy, and most fitted to be in ignorance of the command which GOD hath sent down to his messenger: but GOD is all-knowing, all-wise." (9:97)

Fred's genealogy might go back to them in terms of his apparent ignorance but only GOD knows whether it does or doesn't!

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

I'm Pretty Sure 1979 confused God, after his Followers scammed him and his Religion was misused and abused by his own priests who's existence he forbid.

Fred

Fred

SamSam VI

شما که اهلش هستید بهتر میدانید که بیان دهقان بزرگ پاکیزه است و عاری از ایندست ابیات سخیف و سست مایه و خدو پرانی. او در کهکشانی دگراست، کم نیستند بزرگان استخوانداری که به اصالت این ابیات شک کرده اند.
دلیل انتخاب این عکس همخوانی آن با موضوع بلاگ است که عصبیت از هر دو طرف میباشد.
باید برای ظلمی که به این پنج ایرانی همانند دیگر ایرانیان در سراسر ایرانزمین توجه جهانیان را جلب کرد.

شادباشید.

SamSamVI

SamSam VI Path of Kiaan Ressurection of true Iran Hoisting Drafsheh Kaviaan

کم نیستند بزرگان استخوانداری که به اصالت این ابیات شک کرده اند"."

آره دوست ,از اين بزرگ استخوانداران و پستانداران و ابزيان و اب زيره کاهان ملي-امتی زيادند که به هر بادی گمانی و به هر سازی دستبردی به نسک شاهنامه کيانی ميزنند. اگه شيوه بر اين باشه که با هر بند شاهنامه گزينشی رفتار کنيم که ديگه ميشه شترشيرپلنگنامه . فردوسی نازنين هم نه دروغی گفته و نه ناسزا. مگه همين امروز در فلوريدا امريکا مردم سوسمار نميخورن ؟ کجاي اين ناسزاست. تازی بدوی هم شير شتر ميخورد و هم سوسمار که خوراک بومی بود. که تاج کيانی کند ارزو..خوب مگه نکردن و ديديد که انجام هم شد ..تفو بر تو ای چرخ گردون تفو, خوب شما چشم براهيد که اين دهقان تکفير شده و ميهنش بالا خور شده چی بگه؟.. تبريک بگه؟... اخوندا پدر قران رو با سفسطه و حديث دراوردن و امتی ها با تفسير ديوان اشيخ حافظ و سعدی رو ..بالا غيرتان دستمونو از سر کچل شاهنامه برداريم که گرفتار اون سرنوشت نشه.

و ارزوی ازادی همه زندانيان در بند بيرون از هر دايره نژادی و ايديولوژي.

شادی افزون

Demo

Demo

با سپاس از نکات ذکر شده در جوابتان و با امید به اینکه توجه به آنها خواننده را قدری به تفکر وادارد

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Demo

Demoآنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
بیم ندارد از فحّاش که جزایش با خالق افلاک است

divaneh

divaneh

Thanks Fred for highlighting this very important issue. I agree that people's inability to show their resentment of Islam has manifested as anti Arab sentiment. Iranian Arabs and the Arabs all over the middle east are as much the victims of fanatical Islam as any one else. I hope IRI does not senselessly execute these educated Iranians.

Demo

Demo

Now an Iranian Divaneh is speaking not only for both Iranians Arabs but is also a speaker for millions & millions of Arabs all over the Middle East!!! Just missed to mention about hundreds of millions of victimized fanatical Muslims in Africa, Asia, Russia, and in all over the world!

Is the above Divaneh aware of the Educated Iranians' courts files before rendering his compassionate verdict?

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

رژیم اسلامی از بدو تاسیس از اعراب شیعه در عراق و امروز در تمام منطقه حمایت میکند. نمونه بارز ان حمایت از حکومت شیعه در عراق و سوریه، اقلیت شیعه علوی در قدرت، است. کماکان همین رژیم اسلامی از بدو تاسیس با تمام اقوام ایرانی، از جمله اعراب شیعه درخوزستان، سر ستیز داشت. رژیم در ابتدای عمر خود، در حالیکه اعراب شیعه در عراق را علیه صدام تحریک میکرد، تیمسار مدنی، یک ژنرال ناسیونالیست و ضد عرب، را استاندار خوزستان کرد. سرکوب از زمان مدنی تا به امروز ادامه دارد.

مسلما رژیم اسلامی علایق و پیوندی با ایرانیت ندارد، تا جایی که تلاش کرده زبان و فرهنگ پارسی را با "انقلاب فرهنگی" خود عربیزه کند. ضدیت رژیم با اعراب ایرانی تنها در جهت تفرقه بیشتر در میان اقوام ایرانی است، کاری که استعمار و هر رژیم اشغالگر برای بقا خود انجام میدهد. ما باید عرب ستیزی را محکوم کنیم. همانطور که مقاله اشاره کرد، نه تنها ناسیونالیسم کور ایرانی بلکه خود رژیم نیزعرب ستیزی را دامن میزند

salmanfarsi

salman farsi   For an Islamic democracy

Brother Fred,
Please stay away from Farsi literature brother, clearly this is not your specialty.
Just busy yourself with Islam bashing and Israel worshipping. We don't expect more from you.
Vassalam brother.

BahramtheIranian

Bahram I only wear my own watch

لا فرق بين عربي و أعجمي الا بالتقوى . أن من حرر خرمشهر هم اهلها من عرب خوزستان . ان فرد منافق ويريد نشر التفرقة

Ir

Parthian

Arab/Islamic ideology has destroyed the fabric of culture. I hope they get back on their camels and head back toward Mecca, ASAP.

tetrapharmakos

tetrapharmakos

تلاشهای مذبوحانه صهیونیسم وحشی و خونخوار در جهت ایجاد، تعمیق و گسترش نفاق بین ملت ایران و ملت‌های همجوار به بهای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای تجاوز‌گرانه صهیونیستی رسوا تر از آنست که فکرش را می‌کنید.........فرقی بین مردم ایرانی، عرب، کرد، لٔر، یهودی، آسوری و گیلک و ترک غیره نیست....همگی‌ آدم هستیم...البته هرکی‌ به اندازه خودش :)........مشکل اصلی‌ ما در آن‌ منطقه کذایی وجود این دولت خونخوار صهیونیستی و سیاستهای وحشیانه آن در جهت حفظ هژمونی غیر قابل قبول آنست

Demo

Demo

Your comment is in 'Chinese' language, not fathomable to the blue blood Persiaaaaaan (so-called of course) gang here on IC!