Advertise here

مهمان اوین

Balatarin

دیروز در حالیکه  تعداد کثیری از مردم آمریکا با شور و شوق به تماشای مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب خود نشسته بودند، در ایران مراسمی از لون دیگر جریان داشت.

پس از یک تلفن، دو کودک باید فوراً با مادر خود وداع میکردند، مادر را به اسارتگاه فراخوانده بودند.

بانو نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که دو سال و نیم از یازده سال اسارت در اسارتگاه اوین را کشیده،  ۴٩ روز آن در اعتصاب کامل غذا، پس از سه روز "مرخصی" شبانگاه به اسارتگاه  فراخوانده شد.

رضا خندان همسر بانو ستوده:

"قبل از آمدن او به مرخصی با تاکید به او گفته بودند که این مرخصی طولانی و به نوعی دائمی خواهد بود. وگرنه نسرین اعلام کرده بود که حاضر نیست پس از ۲ سال و نیم، به مدت ۳ روز به مرخصی برود. مرخصی ۳ روزه بیشتر موجب خواهد شد آرامش بچه ها از بین رفته و وضع روحی آنها به هم بریزد. استدلال او کاملا درست بود. همین طور هم شد."

روزی خواهد رسید و آنروز دور نیست که ایران از شر تا کنون  ۳۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره رها خواهد شد، آنروز دور نیست، اصلاً دور نیست.

 

تبریک

 

پ.ن. پس از تحمل یازده سال اسارت، مانند سیستم آپارتاید آفریقای جنوبی، بانو ستوده برای ۲۰  سال از وکالت و ۲۰ سال خروج از کشور ممنوع میباشد. 

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
MortGilani_Caspian

Mort Gilani

This picture inspires me to think, love, and be courageous. The best mother a child can ask for.