Advertise here

زنان زن ستیز در ایران

Balatarin

 

"با مسئولیت گرفتن خانم‌ها در عرصه کلان مدیریتی مثل وزارت مخالف هستم. آن‌وقت چه بگویم؟!  حالا شما در مورد برکناری تنها زن کابینه سئوال ‌میکنيد. من اصلا با كل اين مسئله مخالفم."

 

بالا بخشی از مصاحبه دراز روزنامه رسالت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره با حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس دانشکده دندان پزشکی و رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

سئوال:

سرچشمۀ زن ستیزی ایندست زنان  در ایرانی که زمانی پادشاه زن داشته کجاست؟

 

تبریک

 

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Balatarin

Comments 13 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

به نظر من
زنی که احکام به اصطلاح الهی را بپذیرد، بیشعور است
زنی که زن ستیز باشد....به اون دیگه به راحتی میتوان گفت...خر!

Fred

Fred

با پوزش از سعدی برای تغییر جزئی:

مسکین خر اگر جه بی تمیزست
جون بار همی‌برد عزیزست

گاوان و خران بار بردار
به زین وحوش مردم آزار

faramarz

Faramarz

A prime example why the good Prophet said 1,400 years ago that Muslim women are worth half the Muslim men!

Demo

Demo

That makes sense as the Muslim men were twice as tall as Muslim women 1400 years ago when the giant dinosaurs were also still around!

Demo

Demo

سئوال:

سرچشمۀ زن ستیزی ایندست زنان کجاست؟

جواب:

در «من» ستیزی

اصلأ چرا راه دور بیریم. همین بلاگ نویسی جنعابعالی ( که اگر عالی توش نباشد به «من» نوعی برمیخورد!) خود نمونه بارزی از «من» ستیزی است. این «من» سرکش از داخل اوضاعش خراب است و «اصلاح پذیر» نیست که نیست حالا چه اینجا به او سرک بکشید و چه در اونجا

من به ٣ تیز

Demo

Demo

Be careful as her loving chains might take your attention away from her 'shackled mind' though!

faramarz

Faramarz

قرآن می فرماید زنان شما مانند یک زمین کشاورزی هستند. این زمین نیاز به بذر دارد، برای باروری این زمین باید فکر کرد، آفت زدایی داریم، شخم زدن دارد، نظارت می خواهد تا علف هرزه نروید، در پایان هم باید محصول آن را جمع آوری و نگهداری کرد که آسیب نبیند

Allah is actually Old MacDonald who had a farm! Here is him at work with his John Deere tractor!


Demo

Demo

آی گفتی از رویدن علف هرزه به مصداق رُشد کرده هایی که اگر ننه هاشون هم در در داخل مرزها و هم در فرامرزهای وطنمون خوب بهشون رسیده و مادرانه ازشون نگهداری و نظارت کرده بودند اینقدر به دام اعتیاد و فحشا و هرزگی نمی افتادند، به آزار و اذیت و شکنجه دیگران نمی پرداختند، خائن و وطن فروش نمیشدند، و یا در سریال هالیوودی «شاهان هرزه سان ست» نقش بازی نمیکردند که اینقدر به اسم کشتزارشان ایران و آوازه هر چه ایرانیست صدمه و آسیب رسانند. واقعا که قرآن چه زیبا مثالی از زن بودن و مادر بودن و اهمیت پرورش محصولاتش آورد. با تشکر زیاد از یاد آوری بموقع

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

faramarz

Faramarz

Well, I've always thought that you were the kind that wanted to be plowed, seeded and harvested, and have cattle graze on you!

But that's not what the majority of the modern and educated Iranian women want to do with their lives or their bodies.

Demo

Demo

چونکه صورت سئوال از آنچه که اول بود عوض شد و احکام الهی در مورد زن و شعور زن در پیروی از آنها توسط از ما بهتران مورد پرسش (و تمسخر شاید) قرار گرفت تذکر چند نکته حیاتی شد
١- کدوم حکم الهی زن را از پادشاه بودن باز میدارد؟ سوره ٣٤ در قرآن بنام ملکه زن «سبا» فرمانروا و پادشاه سرزمینی مقتدر است در زمان سلیمان پسر داوود که بعد از مسلمان شدن به سلطنت خود همچنان ادامه داد
٢- علاوه بر سوره سبا یک بخش بزرگ دیگر از قرآن به اسم نسا و یا زن است که مرد از داشتن چنین منزلتی در نزد خدا محروم است
٣- خداوند مقام «بانوی تمام عالمیان» را تا ابد به مریم مادر مسیح عیسی اعطا میکند در حالیکه هیچ مردی مقامش از مقام ابراهیم که خداوند او را دوست خود خطاب میکند هرگز بالاتر نرفته و نخواهد رفت
٤- اگر زنی بخواهد بجای پیروی از احکام الهی از احکام آخوندی پیروی کند و در خدمت چنین مرد و یا مردانی قرارگیرد از جهالت و بیشعوری خودش است که دود آن هم به چشم خودش میرود و هم به چشم جامعه و هم به چشم ارباب و یا اربابانش

اُفتاده شیم

tehranEazad666

tehran e azad

people like this should be rounded up and dropped in an island in the middle of the ocean with no connection to the rest of the world and left to rot !...................