Advertise here

در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند!

Balatarin

زندان اوین باید بماند واسرارنهفته در خود را بازگوکند!  چندی پیش درجائی نوشتم: با ارتکاب جنایت زنده یاد ستاربهشتی، زندان اوین بازهم براشتهاردیرین و جهانی خود به عنوان یکی از مخوفترین زندان ها افزود. همان گونه که بار دیگر بر اشتهار دستگاه های امنیتی و بازجوئی  رژیم اسلامی به عنوان یکی از خشن ترین و سبعانه ترین شکنجه گران جهانی صحه نهاد. کشتار تابستان سیاه 67 در تهران نیز در اوین صورت گرفت.

 حکومت تبه کارجمهوری اسلامی  که خود به خوبی  بر حجم و سنگینی رسوائی این زندان و رسوائی جهانی خود آگاه است، درسودای شستن این ننگ و باصطلاح رد گم کردن جنایت های خود است. ازهمین رو این روزها زمزمه هائی  شنیده می شود که برطبق آن شهرداری تهران آمادگی خود را برای  خرید این زندان  و تبدیل کردنش به پارک و تأسیسات مشابه اعلام داشته است. گرچه هنوز تکلیف نهائی این زمزمه ها و شایعات روشن نیست، اما می توان تصور کرد که رژیم جنایت پیشه که شاهد هجوم مردم به زندان ها و آزادی زندانیان در زمان شاه بود، وخود نیزبه عنوان جایگزین رژیم پیشین میراث براین زندان است و درگذشته نیز دست به نمایشاتی چون تبدیل کمیته موقت به موزه عبرت زده است،  بی میل نیست که بخواهد با باصطلاح کلنگی کردن زندان اوین و حذف صورت مسأله در تلاشی مذبوحانه بکوشد قبل از آن که جنبش مردمی دیوارهای این زندان را برسررژیم و شکنجه گرانش خراب کنند، خود سند زنده بیش از سه دهه جنایات ننگین خود را ازبین برده و لاپوشانی بکند. البته بدیهی است رژیمی که حتی بدون یک روز جنایت قادر به تداوم حیات خود نیست، بی شک پیشاپیش زندان یا زندان های مخوف و گمنام دیگری را برای جایگزین ساختن آن تدارک دیده است. اما زندان اوین، وبدیهی است با آزادشدن همه زندانیانش بدست توانای جنبش مردم، باید هم چون سند زنده ای از جنایت های بی پایان حکومت اسلامی در کنار خاوران بماند و اسراربی پایان نهفته  در سینه خود را در مقابل چشم همه گان بگشاید، تا درسی باشد برای همه مستبدین و آن ها که در مستی مصادره قدرت متعلق به مردم و حفظ آن دمی از ارتکاب به جنایت فروگذارنمیکنند. بامید آن روز!

 

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2013/01/31/hotel.htm

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

Hi Roozbeh
I am having difficulty accessing my old material. Do you know what is happening?
legacy.­iranian.­com/­main/­blog/­ahosseini
Thanks
Hosseini