Advertise here

سه امپراتوری مالی: بیت، سپاه، شرکت‌های دولتی

امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع ای... Continue reading »

Balatarin
Sort comments: