Advertise here

سخنرانی ولی نصر عضو هیئت مدیره "پایا" در کنار علی اکبر صالحی شرم آور است

Balatarin

دکتر کاظم موسوی، برلین 17 فوریه 2013

ولی نصر، عضو هیئت مدیره گروه پایا، استاد دانشگاه جان هاپکینز، عضو ارشد موسسه تحقیقاتی بروکینز و مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در کابینه اول اوباما در یک پنل گفتگو با حضور علی اکبر صالحی، وزیر یک رژیم جنایتکار شرکت کرده و در همانجا مخالفت خود را با تحریمها ابراز داشته است. پس از تحقیق در مورد فرد یاد شده از سوابق مماشاتچی و آخوند پسند وی مطلع شدم.

 

در اوایل فوریه در جلسه سخنرانی علی اکبر صالحی در برلین حضور یافتم و برای اعتراض به حضور وزیر خارجه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، از جای برخاسته و با صدای بلند وی را تروریست و جنایتکار خواندم.

پس از آنکه یکی از حاضران جلسه، ویدئوی کوتاه اعتراض من را در یوتیوپ گذاشت، از میزان استقبال هموطنان شگفت زده شدم. ایرانیان آزادیخواه از سراسر جهان با پیامهای خود یک بار دیگر نشان دادند که تا چه میزان با سیاست مماشات با رژیم آخوندی، کارگزاران، ودست انداکاران آن مخالفند.

 در میان پیامها و تشویقهای هموطنان خبری توجه ام را به خود جلب کرد. ولی نصر، عضو هیئت مدیره گروه پایا، استاد دانشگاه جان هاپکینز، عضو ارشد موسسه تحقیقاتی بروکینز و مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در کابینه اول اوباما در یک پنل گفتگو با حضور علی اکبر صالحی، وزیر یک رژیم جنایتکار شرکت کرده و در همانجا مخالفت خود را با تحریمها ابراز داشته است. پس از تحقیق در مورد فرد یاد شده از سوابق مماشاتچی و آخوند پسند وی مطلع شدم. او همواره تحت عنوان کارشناس مسائل ایران در رسانه های عمومی و گزارشات گروههای کارشناسی که به دولت آمریکا پند و اندرز می دهند، از برداشته شدن فشار از روی رژیم ایران حمایت کرده و خواستار امتیاز دادن به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شده بود.

سازمان پایا، مدعی است که از منافع ایرانیان مقیم آمریکا حمایت میکند و اعلام کرده است که در مورد سیاست خارجی آمریکا در باره ایران بیطرف خواهد ماند و اکنون یکی از مدیران این سازمان در کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی  سخنرانی و از سیاستهای مماشات با این رژیم حمایت می کند. سال گذشته سازمان پایا یک جلسه بزرگداشت برای ولی نصر برگزار کرد. لازم به ذکر است که حسن نمازی، یکی از بنیانگذاران این سازمان به جرم خلافهای مالی و جعل مدارک در آمریکا تحت پیگرد قرار گرفت و به 18 سال زندان محکوم شد.

پس از مفتضح شدن تریتا پارسی، رئیس نایاک و اثبات شدن نقش لابیگری او برای رژیم ایران در دادگاه فدرال آمریکا، ظاهرا اکنون ولی نصر و دیگر رقبا برای پر کردن جای وی خیز برداشته اند. جامعه ایرانی در آمریکا باید حساسیت خود نسبت به چنین اعمال شرم آوری را بالا برده و به اینگونه افراد

اعتراض کنند.

دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان است. 

Balatarin

Comments 11 Pending 0

Sort comments:
faramarz

Faramarz

I watched the whole thing last night and saw the pathetic performance by Salehi who tried to play the victim/Mazloom role. This conference was a few days before Rahbar's proclamation that "those who talk about negotiations with the US are naive/stupid"!

It was also amusing to hear Salehi talk about Iran being "the cradle of civilization'! He also completely side-stepped the Regime's involvement in Syria. but if you looked at the faces of the audience, you could tell that nobody believes these liars anymore.

Vali Nasr, on the other hand tried to play "let's negotiate since sanctions have failed" game, a la Trita's "lets roll the dice again and lets make concessions to the Regime"!!

Really! The sanctions have brought this regime to its knees,. Lets stay with the winning game plan!

Fred

Fred

سید ولی الله نصر در زمانی که باباش رئیس دفتر ملکه پهلوی بود ، او را هم به مدرسه ای فرستادند که زضا پهلوی در آنجا درس میخواند.
حالا که ورق برگشته؛ پسر و پدر که نواده دختری شیخ فضل الله نوری مرتجع میباشند هم ساز دیگری میزند. ژن مربوطه است و ابن الوقت بودن ذاتی.

saboohi

saboohi

پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر.

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

An apple does not fall from the tree. Like father like son, what's more to say............

irajkhan

iraj khan Peace Is The Way

More power to Mr Nasr

And also, Mr Trita Parsi.

As an Iranian American I much prefer to be represented by Mr Nasr and Parsi than Israeli Lobby and Mojahedeen.

I'm just saying,
Iraj

saboohi

saboohi

Thank you Trita aka Iraj Khan for your comment.
به جای مهر روی پیشونی صالحی قسمت می دم که همچنان از رژیم دفاع کنی. هر چی بیشتر به راست بکشسی، برای مخالفهای رژیم بهتره.

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Faramarz wrote:
"Really! The sanctions have brought this regime to its knees,. Lets stay with the winning game plan!"
Is that why IR's cyber mercenaries are working fewer hours these days? Does it have something to do with their paychecks? Poor things!!!

G.Rahmanian

G. Rahmanian

If and when there's a regime change the same people will be working for the next regime as well.