Advertise here

جلادان صاحب اختیار

جلادان صاحب اختیارمصلوب شدن چون ویژه بردگان یا راهزنان بود، هیچ حساب و کتابی نداشت و نحوه اجرای آن بسته به میل و سلیقه جلاد بود. صاحب برده حق داشت هر بلایی سر برده خود بیاورد و به کسی هم حساب پس ندهد. نخستین بار در زمان سزار کلودیوس بود که بردگان تا اندازه‌ای مورد اعتنای قانونی قرار گرفتند و دیگر نمی‌شد به راحتی و بدون مجازات آنها را کشت.[2] با وجو ... Continue reading »

تاریخ اعدام با چوبه دار

  تاریخ اعدام با چوبه دارمجازات اعدام – منشأ، تاریخ، قربانیان (۵)کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده  اساسا دار و صلیب در ابتدا وسایل مجازات نبودند و جهت قربانی کردن نزد خدایان برای فرونشاندن خشم آنها به کار می‌رفتند. بعدها از این وسایل برای مجازات گناهکاران استفاده شد. در قدیم در اروپا افراد را از شاخه درخت بلوط حلق آویز می‌کردند. در کشورهای ... Continue reading »

کهن‌ترین جرم های مستوجب مرگ

مجازات اعدام – منشأ، تاریخ، قربانیان (۴) کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده تابوها را از دید انسان بدوی خدایان وضع کرده بودند. آنها نخستین قوانین بشری بودند و از دید باورمندان به آنها بازتاب نوعی نظم جهانی به شمار می‌رفتند که صاحب آن خدایان بودند. برای انسان بدوی که قائل به جان‌گرایی بود، جز این چیز دیگری قابل تصور نبود. به همین دلیل قوانین م ... Continue reading »

مجازات اعدام – منشأ، تاریخ، قربانیان (۲)

مجازات اعدام – منشأ، تاریخ، قربانیان ( ۲)   کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده   انتقام در جوامع اولیه، انتقام از عوامل حفظ نظم اجتماعی بود. انتقام نزد تمام اقوام بشری از اسکیموها گرفته تا قبایل آفریقایی و یونانیان باستان، ترک‌ها و مغول‌ها و ژرمن‌ها و رومیان جاری بوده و سابقه داشته است. در کتاب عهد عتیق هم به آن بر می‌خوریم: …و اگر او را با آ ... Continue reading »

رسم قربانی کردن انسان

کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده   رسم قربانی کردن انسان در مراسم دینی در همه جای عالم نمونه دارد. اما بر خلاف انتقام، در میان تمام اقوام بشری دیده نشده است. قربانی کردن انسان به مرحله کاملا معینی از رشد انسان تعلق دارد که احتمالا بعضی اقوام انسان از آن عبور نکرده و از این رو با آن بیگانه مانده‌اند. این رسم مختصِ مردمانی است که بت و مراسم آ ... Continue reading »

انتقام | radiozamaneh

ما که از قرار، در عصر تمدن و روشنگری زندگی می‌کنیم هر از گاهی اخباری مربوط به انتقام می‌شنویم که اغلب در کشورهای خاورمیانه و بالکان یا جزایر ساردنی، کرس و سیسیل رخ داده‌اند. ما این اخبار را از بقایای دوران بربریت تلقی می‌کنیم، زمانی که از دادگاه خبری نبود و هرکس باید شخصا انتقام می‌گرفت.   از دید امروز شاید بشود این خونریزی‌ها را سلحشورانه و با رنگ ... ... Continue reading »

انتقام

مجازات اعدام – منشأ، تاریخ، قربانیان (۲   کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده   ما که از قرار، در عصر تمدن و روشنگری زندگی می‌کنیم هر از گاهی اخباری مربوط به انتقام می‌شنویم که اغلب در کشورهای خاورمیانه و بالکان یا جزایر ساردنی، کرس و سیسیل رخ داده‌اند. ما این اخبار را از بقایای دوران بربریت تلقی می‌کنیم، زمانی که از دادگاه خبری نبود و هرکس با ... Continue reading »

ریشه‌های پیدایش مجازات اعدام

کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده مجازات مرگ قدیمی‌ترین مجازات درجامعه بشری است و بسیار پیش از زندان و جریمه نقدی وجود داشته است. نخستین جوامع بشری هرگونه جرمی را بی برو برگرد با مجازات مرگ کیفر می‌دادند .یک مجازات دیگر طرد فرد از قبیله بود که در آن زمان‌ها عملا چیزی کمتر از مجازت مرگ نبود.   سابقه‌ مجازات اعدام به گذشته‌های بسیار دور بر می‌ ... Continue reading »

رادیو زمانه |ریشه‌های پیدایش مجازات اعدام

مجازات مرگ قدیمی‌ترین مجازات درجامعه بشری است و بسیار پیش از زندان و جریمه نقدی وجود داشته است. نخستین جوامع بشری هرگونه جرمی را بی برو برگرد با مجازات مرگ کیفر می‌دادند .یک مجازات دیگر طرد فرد از قبیله بود که در آن زمان‌ها عملا چیزی کمتر از مجازت مرگ نبود. سابقه‌ مجازات اعدام به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد. زمانی بسیار کهن پیش از نخستین کوشش‌ها ... ... Continue reading »

چو زن شاه شد، کارها گشت خام

اکبر فلاح‌زاده   چو زن شاه شد، کارها گشت خام قدرت زنانه مردانه ندارد. هرکه به آن دست یابد از آنِ او است. افسانه‌ها و اسطوره‌های تمام ملل پر است از زنان مقتدری که حکومت می‌کرده‌اند. در آن زمان‌ها که همه‌چیز طبیعی بود قدرت هم طبیعی کسب و اعمال می‌شد. زنان که در کشت و باروری و بارآوری بیشتر نقش داشتند قدرت بیشتری هم داشتند. زمانی هم که قدرت با دلیری و ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last