Advertise here

ملت به دولت حق کشتن نداده است

صحنه‌ای در ایران که حکومت آن اعدام کردن را یک حکم الهی می‌داند مجازات اعدام همیشه یکسان اعمال نشده و بسته به تهدیدات خارجی و اوضاع داخلی کم و زیاد بوده است. کمترین مقدار آن در زمان جمهوری روم (۵٠٩ تا ٢٧ قبل از میلاد)، به ویژه بعد از شکست کارتاژه ... ... Continue reading »

جلاد

جلادی در عربستان سعودی حلقه دار را بر گلوی محکوم به اعدام می‌اندازد مجازات اعدام سبب ایجاد یکی از منفورترین مشاغل شده است: شغلی به نام جلاد. سعی بسیار شده که برای این شغل کلاه شرعی یا عرفی بدوزند، اما به جایی نمی‌رسند. توجیهاتی نظیر این‌که جلاد ... ... Continue reading »

شیوه‌های جدید اعدام

گیوتین گیوتین با انقلاب فرانسه شهرت یافت، اما مخلوق آن نبود. دکتر گیوتین هم که این دستگاه نامش را از او به عاریت گرفته، نه مخترع آن بود و نه سازنده‌اش. در اواخر قرون وسطی نمونه‌های مختلف این دستگاه موجود بود اما سبب نامگذاری، ارائه لایحه‌ای به مجلس ملی در روز دهم اکتبر ۱۷۸۹ توسط دکتر گیوتین بود که ا ... Continue reading »

سوزاندن در آتش | radiozamaneh

برای انسان بدوی، سوزاندن درآتش در قیاس با غرق کردن در آب، یا زیر خاک کردن شیوه کامل‌تری برای از بین بردن اثر پلیدی محسوب می‌شد. زیرا از قربانی جز مشتی خاکستر چیزی باقی نمی‌ماند و روحش نیز با دود به دوردست دست نیافتنی می‌رفت. اگر هم خاکسترش را در صحرا یا دریا پخش می‌کردند، به کلی نابود می‌شد. > ... ... Continue reading »

غرق کردن و زنده به گور کردن | radiozamaneh

تاکنون از شیوه‌های مختلف اعدام حرف زده‌ایم. این شیوه‌ها چنانکه گفتیم بیشتر برای مجازات مردان بود. اما خفه کردن در آب و زنده به گور کردن خاص زنان بود، هرچند که در مواردی نادر شامل مردان هم می‌شد. یکی از دلایل اینکه زنان کمتر مجازات می‌شدند، این ب ... ... Continue reading »

چرخ‌کاری کردن و شقه کردن

چرخ‌ْکاری مجازات چرخ، کیفری قرون وسطایی است که تا اوایل قرن نوزدهم در آلمان، اتریش، فرانسه، سوئد، اسپانیا، سوئیس و دانمارک برای زجرکش کردن قاتلان و راهزنان و بچه‌کش‌ها متداول بود. با این حال دیگر کمتر کسی چیزی از آن می‌داند، چون به کلی منسوخ شده است. این مجازات خاص مردان بود و در موارد بسیار استثنای ... Continue reading »

گردن زدن) مجازات اعدام– منشأ، تاریخ، قربانیان (۸)

مجازات اعدام– منشأ، تاریخ، قربانیان (۸) کارل برونو لدر / برگردان: اکبر فلاح‌زاده از دیر باز با تبر گردن می‌زدند و قربانیان را به خدای آذرخش هدیه می‌‌دادند. شمشیر متعلق به عصربرنز است و بعدها جای تبر را گرفت. گردن زدن روش اصلی رومیان باستان بود. به جز بردگان، ...شهروندان مجرم را هم گردن می‌زدند. بردگ ... Continue reading »

رسم قربانی کردن انسان | radiozamaneh

رسم قربانی کردن انسان در مراسم دینی در همه جای عالم نمونه دارد. اما بر خلاف انتقام، در میان تمام اقوام بشری دیده نشده است. قربانی کردن انسان به مرحله کاملا معینی از رشد انسان تعلق دارد که احتمالا بعضی اقوام انسان از آن عبور نکرده و از این رو با آن بیگانه مانده‌اند. این رسم مختصِ مرد ... ... Continue reading »

سیخ و صلیب

ما از کم و کیف مصلوب کردن چیز زیادی نمی‌دانیم. اخبار زیادی در این مورد داریم، اما اینها هیچکدام دقیق نیستند و بیش از واقعیت بر خیال و افسانه مبتنی شده‌اند. کسانی که از مصلوب شدن به ما خبر داده‌اند، چه بسا خود هرگز آن را ندیده‌اند. قیصر کنستانتین مشهور به کبیر سال ٣٢٠ میلادی این شکل از اعدام را ممنوع ... Continue reading »

اکراه انسان از کشتن | radiozamaneh

بزرگ‌ترین مانع گسترش اعدام در بین انسان‌های اولیه، جهان‌بینی آن‌ها بود که از کشتن اکراه داشت. اما این حس با عکس‌العمل غریزی تهاجم که انسان را به سوی کشتن سوق می‌دهد در تقابل دائمی بود. افزایش یا کاهش میزان اعدام‌ها بستگی داشت به شرایط اجتماعی و این‌که کدام یک از وجوه پیش‌گفته تقویت شوند........   ... Continue reading »

 1  2  3