روز یکشنبه

توی کافی شاپ محبوبم مشغول کار/درس خواندن هستم. کلاسهایم هنوز شروع نشده برایشان هزاران کار باید بکنم. سخت خواهد بود،اما هیجان انگیز است. حتی فکرش هم دلم را می لرزاند.

حتی فکرش هم دلم را می لرزاند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!