راننده های تهران

راننده های تهران عموما ناراضی، مغموم، کثیف، و عصبانی اند. یک سری از اونها رو از روی بیکاری تو هواپیما کشیدم.

سه هفته برای دیدن خانواده ایران بودم و در این مدت نمیتونستم وبلاگ رو به روز کنم. البته چیزی زیادی هم از دست ندادم و ندادید!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!