دو کودک افغان در ایران اعدام شد ند , هفده کودک افغان در انتظار اعدام ,

محمود  کوچی   در کابل  BBC News 

مجلس نمایندگان افغانستان در مورد سرنوشت کودکان زندانی افغان در ایران که محکوم به اعدام شده اند ابراز نگرانى کرده و از دولت افغانستان خواسته است تا از راه هاى دیپلماتیک در راستای آزادی آنان تلاش کند. تعداد این کودکان نوزده نفر است که اخیراً دو تن از آنان در ایران اعدام شده اند و هفده تن دیگر هنوز در بازداشت بسر می برند.

این کودکان تا زمانى در زندانهای ایران نگهدارى می شوند که سن هجده سال – سن قانونی اعدام در ایران- را تکمیل کنند و بعد حکم اعدام آنان اجرا شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز زندانی کردن این کودکان در ایران را محکوم کرده و آن را مخالف تمامی موازین بین المللى و حقوق بشری خوانده است. سئله تعیین سرنوشت این کودکان زمانى مطرح شد که اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر روى تصویب توافقنامه مبادله زندانیان افغانستان و ایران بحث می کردند. این توافقنامه که در نوزده ماده تهیه شده، هیچ اشاره ای به موضوع کودکان زندانى در ایران ندارد اما شمارى از نمایندگان مجلس کشور ایران را متهم کردند که برخلاف حقوق بشر و میثاق هاى جهانى، کودکانی را که هنوز سن هجده را تکمیل نکرده اند در بازداشتگاه ها نگهدارى می کند.

 مواد مخدر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تایید کرده است که چندین کودک افغان در ایران، در زندان های این کشور در انتظار اعدام بسر می برند. به گفته این کمیسیون، تعداد این کودکان نوزده نفر است که اخیراً دو تن از آنان در ایران اعدام شده اند و هفده تن دیگر هنوز در بازداشت بسر می برند. فرید حمیدی، از مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید این کودکان از سوی قاچاقچیان با استفاده از اسناد جعلى به ایران انتقال یافته اند و به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند. آقای حمیدی می گوید اسناد و مدارک این موضوع تکمیل شده و به منظور اقدامات بعدی، به وزارت خارجه افغانستان و نهادهای

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!