توطئه قتل ولادیمیر پوتین

عرض کنم به حضورتون که ما دیشب یک مقداری آلو خیس کردیم و امروز صبح سحر اومدیم کاسه آلورو بریم بالا که دیدیم تلویزیون داره خبر نقشه سوء قصد در ایران علیه جان آقای ولادیمیر پوتین رو میده!

طبیعتاً خوب ما کمی جاخوردیم ولی نه آنقدر که فرض بفرمائید در خوردن آب آلو خللی ییش بیاد. البته معلوم شد که شایعه ای بیش نبود و هدف همان بالا نگاهداشتن قیمت نفت میباشد. روزی که احمدی نژاد به نیویورک وارد شد قیمت هر بشکه نفت به بالاترین سطح خود از از زمان انقراض داینوسرها تا امروز رسید. آنوقت باز بفرمائید شاه خوب بود!

جریان سوء قصد هم این بوده که میخواستن توی بطری ودکاش مخلوطی از چرک گوش و آشغال سیگاربریزن که همانطور که مطلع هستید بعد از خوردن چنین معجونی فرد شروع میکند بدور خودش چرخ زدن و مثل یک مگس کلافه شده و شروع به وزوز میکند تا آخرین نفس و سرکشیدن ریق رحمت. روی هم رفته مرگ فجیعی میباشد و مخترع آن بچه های پائین کافه شکوفه نو بودند برای مبارزه با نهضت آزادی.

این دیدار آقای پوتین اولین دیدار یک رهبر روسیه از کشور همسایه ایران از سال 1943 میلادی (مطابق با هجده جمادی الاخر یکی از همان سالهای هجری) یعنی از زمان دیدار جوزف استالین تاامروز میباشد. ملاحظه بفرمائید که چگونه کشورهای غربی (منظور آمریکا و انگلیس) هفتاد سال ما ایرانیها را از کشور همسایه جدا نگهداشتند و مترسکی بنام کمونیسم دلیل جهل ملی ما گردید و بعد هم دودستی مارو تحویل اسلام سبک خمینی (خمونیزم) دادند. باز بگین شاه بد بود!

وقتی هم که استالین سرشو گذاشت زمین و از دنیا رفت لات و لوتهای حقوق بگیرسفارت انگلیس مردم را در شهرهای ایران تشویق به دادن شعارهائی از این قبیل میکردند:

استالین مرده به کیرم

زنش رو خودم میگیرم

آخه شما فکرش را بکنید مثلاً ساعت دو بعداز ظهر میخواستی یک چرت بزنی و ناگهان بچه ولد زنای همسایه از ته کوچه سینکی فریاد را سر میداد که:

استالین مرده به کیرم

زنش رو خودم میگیرم

خوب شما خودتون کلاهتون را قاضی کنید و بفرمائید در کدام کشور دنیا (بجز ایران) یک کودک پنج ساله زن سالمند و عزادار رهبر کشور همسایه را تهدید جنسی میکند؟

حالا ملاحظه فرمودید چرا اینگونه اخبار دیگر بر ما اثری ندارد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!