ضرب المثل سوم : تو نیکی میکن در دجله انداز…

چون دوستان خواستن به فارسی ادامه میدهم تا ببینیم ضرب المثلها درستند یا نه.

 

امروز«تو نیکی میکن در دجله انداز که خدا در بیابانت دهد باز»

راستش من سعی میکنم به این یکی عمل کنم و تا حال خدا در بیابان بدادم رسیده ولی وقتی به اخبارگوش میکنم به خودم میگم این بوش هم در اعراق بدی(به خیال خودش خوبی) میکنه , جسدها را دردجله میندازه و خوب یکی در بیابان تگزاس بهش دلار پس میده!

یا آنها که سینما رکس آبادان را آتش زدند و الان در بیابان قم خوش میگزرانند خدا کجاست ؟ اعتصاب کرده ؟ 

من کاری به خوبی و بدی محمدرضا شاه ندارم اینرا به تاریخ میسپارم

ولی یادتان میاد که هر سال شاه اردن و دیگران میامدند مهمانی در شهسوار؟

روزی که در بیابان افتاد فقط سادات بهش پناه داد ودر قبالش سادات در بیابان گلوله گرفت

بقول پهلوان نایب این را میگویندیک جوان مرد که حق نون و نمک را میدانست.

در حاشیه به آنها که به عربها نا روا میگویند میخواستم بگویم که سادات عرب بود وغیرت و مردانگیشاز هزاران آریای و آمریکای بیشتر بود.

فهم و شرافت به ملیت ربطی ندارد

ای خواننده در ختم این نوشته یک دقیقه به یاد سادات بمان و سکوت کن

شاید در بیابان آن دنیا بدستش برسد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!