ونزويلا به چاوز ابله یک بیلاخ شق و رق داد!

بامداد دوشنبه، 3 نوامبر 2007، کمیته نظارت بر انتخابات ونزوئلا اعلام کرد که براساس نتیجه شمارش آرا در همه پرسی روز یکشنبه، تعداد آرای مخالف 51 درصد و شمار آرای موافق 49 درصد بوده و به این ترتیب، پیشنهادهای هوگو چاوز، رئیس جمهور، با اکثریت آرا رد شده است.

هوگو چاوز خواستار تغییر در دهها ماده از قانون اساسی ونزوئلا شده بود تا با رفع محدودیت تصدی مقام ریاست جمهوری، که در حال حاضر حد اکثر دو دوره متوالی تعیین شده، دوره زمامداری خود را تمدید کند.

آقای چاوز از مردم ونزوئلا خواسته بود به طور گسترده در همه پرسی شرکت کنند و براساس گزارش های خبری، مراکز اخذ رای دست کم در کاراکاس، پایتخت، شاهد حضور شمار قابل توجهی از مردم بود.

نقل از بی بی سی پرژن.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!