آیت ا… مجتهدی استاد بزرگ اخلاق

هفته ی گذشته رسانه های ایران پر بود از پیام های تسلیت به مناسبت در گذشت استاد بزرگ اخلاق حضرت آیت ا… مجتهدی تهرانی! من یکی از فیلم های سخنرانی این آقا رو در مورد خانم ها توی یو تیوب پیدا کردم. این فیلم  رو ببینید و بعد خودتون قضاوت کنید که استادان اخلاق ما چه کسانی هستند

http://www.youtube.com/watch?v=-eYAnT-CW3A

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!